Prettig Bloot

Prettig Bloot-locaties

Naaktrecreanten geven zich letterlijk bloot. Iedereen die wel eens bloot recreëert weet dat het een enorm gevoel van vrijheid geeft. Toch ben je ook kwetsbaar. Daarom hecht NFN groot belang aan veilig en respectvol recreëren. Met een groeiend aantal organisaties worden hierover eenduidige afspraken gemaakt onder de noemer 'Prettig Bloot'. Er zijn twee varianten: het keurmerk en de accreditatie. 

NFN en de locaties die het keurmerk of de accreditatie voeren, hebben duidelijke afspraken gemaakt over gewenste omgangsvormen en over scheppen van duidelijkheid ten aanzien van bloot recreëren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van bloot op het terrein of de coulante en respectvolle manier waarop wordt omgegaan met pubers en met mensen die relatief onbekend zijn met naaktrecreatie. Maar ook het bieden van duidelijkheid over waar en wanneer ongekleed zijn gewenst is.

NFN reikt het keurmerk en de accreditatie jaarlijks uit aan blootlocaties die een aanvraag doen en zich verbinden aan de onderliggende afspraken. Deze locaties zijn voor de bezoekers te herkennen aan het vierkante Prettig Bloot-gevelbord met bijbehorende jaarsticker. Tevens vermeldt de locatie het logo en een omschrijving van de Prettig Bloot-afspraken op de eigen website. De locaties zijn gemakkelijk te vinden in de locatiezoeker BlootKompas! via het selectiecriterium ‘Prettig Bloot-locatie’.

Opmerkingen of vragen over het naleven van de afspraken op een Prettig bloot-locatie kan je kwijt via prettigbloot@nfn.nl. Bespreek eventuele klachten altijd eerst met iemand van het bestuur of de directie van de locatie.

Prettig Bloot-keurmerk

Het Prettig Bloot-keurmerk is een door NFN goedgekeurde indicatie voor Nederlandse terreinen en organisaties. Voerders van het keurmerk hebben de kernwaarden veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid  hoog in het vaandel staan.

Nu hanteren NFN en de Nederlandse naturistenorganisaties deze waarden al decennialang, maar sinds 2011 zijn ze geformaliseerd in het keurmerk.

Behalve de afspraken over de kernwaarden, volgen de houders van het keurmerk het NFN-Veiligheidsprotocol. Hierin wordt beschreven hoe we omgaan met ongewenst gedrag met als doel onze terreinen voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Zo geldt o.a. een meldplicht voor ongewenst gedrag bij een commissie die meldingen objectief en discreet behandelt. Een beknopte vorm van het protocol is te vinden in de NFN-gedragscode. Het protocol en de gedragscode vind je hier.

Als bezoeker van een locatie met een Prettig Bloot-keurmerk mag je het volgende van de locatie verwachten.

Prettig Bloot-accreditatie

Ook op buitenlandse locaties met de Prettig Bloot-accreditatie kun je prettig bloot recreëren in een veilige en respectvolle omgeving. De afspraken die NFN met deze locaties maakt, zijn gelijk aan die van het keurmerk. Alleen maakt het Veiligheidsprotocol hier geen onderdeel van uit, aangezien het Nederlandse recht niet van toepassing is in het buitenland.

Als bezoeker van een locatie met een Prettig Bloot Keurmerk mag je het volgende van de locatie verwachten.

Prettig Bloot-locaties 2020

Casa de cinco Hermanos
Domaine Naturiste Le Fayard
Le Marcassin
Domaine de la Gagère
Camping les Fourneaux
Camping Aimee Porcher

Camping El Zorro
Moulin de Chez Joyeux
Miniagriturismo Casa il Cantico
Le Colombier
Samonatura
La Combe de Ferrière

Mail tips en ervaringen naar prettigbloot@nfn.nl

Prettig Bloot-locatie worden

Ben je een beheerder van een blootlocatie en kom je graag in aanmerkingen voor een Prettig Bloot Keurmerk of Accreditatie? Stuur dan een aanvraag naar prettigbloot@nfn.nl. NFN stuurt je de benodigde informatie en neemt na het indienen van de aanvraag contact op om te bespreken of de Prettig Bloot-voorwaarden en de locatie goed bij elkaar passen.