Ledenportaal

Lidmaatschap

Ben je lid van NFN Open & Bloot? Registreer dan nu jouw account in het ledenportaal

Ben je lid van een bij NFN Open & Bloot aangesloten naturistenvereniging? Ga dan naar www.nfn.nl/activeren voor meer informatie. Of activeer je lidmaatschap direct via deze activatiepagina voor verenigingsleden.

Ben je lid van NFN? Activeer dan nu jouw account in het ledenportaal!

Vanaf nu bieden wij een nieuwe service voor jou als lid; het ledenportaal. Hier kun je persoonlijke gegevens wijzigen en je lidmaatschap beheren. Ook vind je er belangrijke documenten en winkel je online met ledenkorting! Stemmen voor onze Ledenraad in maart? Dat is uitsluitend mogelijk via ons ledenportaal.

Veel gemak voor jou als lid

Het ledenportaal biedt jou als lid veel gemak. Je maakt eenvoudig een account aan via mijn.nfn.nl. Na registratie kun je direct inloggen. Je hebt dan alle informatie over je lidmaatschap bij de hand! Ook kun je hier: 

✔ Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen 
✔ Je lidmaatschap beheren 
✔ Belangrijke documenten downloaden 
✔ Winkelen in onze webwinkel met ledenkorting 
✔ Een overzicht bekijken van je facturen en webwinkelbestellingen 
✔ Veelgestelde vragen bekijken 
✔ Stemmen voor onze ledenraad (van 18 maart t/m 15 april)

METEEN REGISTREREN >

Stem tussen 18 maart en 15 april voor de Ledenraad

Stemmen voor de Ledenraad? Via het ledenportaal!

Vanaf half januari kunnen alle individuele leden van NFN Open & Bloot zich beschikbaar stellen voor de Ledenraad. Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Het uitbrengen van een stem kan uitsluitend via ons ledenportaal. Zorg dus dat je je direct registreert bij ons ledenportaal!

Ben je lid van een naturistenvereniging? Ga dan naar www.nfn.nl/activeren

Nieuwe organisatiestructuur

Door de nieuwe organisatiestructuur van NFN Open & Bloot - die sinds 1 januari 2020 van kracht is - kunnen ook leden van bij NFN aangesloten verenigingen zich verkiesbaar stellen en stemmen voor de Ledenraad. Verenigingsleden kunnen dus sinds 2020 meedenken met NFN. Goed nieuws, want dat was tot en met 2019 niet mogelijk!

Verenigingslid? Activeer nu je lidmaatschap bij NFN Open & Bloot

Omdat jouw naturistenvereniging al een afdracht doet voor de diensten die NFN aan het bestuur levert zijn er geen extra kosten verbonden aan jouw NFN-lidmaatschap. Je hoeft je lidmaatschap alleen maar te activeren! Je activeert je lidmaatschap eenvoudig via het ledenportaal.Hiervoor heb je enkel jouw persoonlijke gegevens en een pincode nodig.

Pincode
De unieke pincode die je nodig hebt voor activatie is bekend bij jouw vereniging. Heb je deze nog niet ontvangen? Vraag deze dan op bij jouw vereniging!

Na activatie kun je direct inloggen in het ledenportaal van NFN; dit biedt jou als lid veel gemak. Je hebt dan alle informatie over je NFN-lidmaatschap bij de hand. Stemmen voor de Ledenraad is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal. Activeer je lidmaatschap zodat je geen belangrijke informatie mist en jouw stem voor de Ledenraad telt!

ACTIVEER NU JE NFN-LIDMAATSCHAP >

Veel gemak voor jou

Je activeert je lidmaatschap eenvoudig via ons ledenportaal. Na activatie kun je direct inloggen bij ons ledenportaal; dit biedt jou als lid veel gemak. Je hebt dan alle informatie over je lidmaatschap bij NFN Open & Bloot bij de hand! Ook kun je hier: 

✔ Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
✔ Stemmen voor de Ledenraad (van 18 maart t/m 15 april 2020)
✔ Belangrijke documenten downloaden
 Een overzicht bekijken van je facturen en webwinkelbestellingen
✔ Veelgestelde vragen bekijken
✔ Online winkelen met ledenkorting 

ACTIVEER NU JE NFN-LIDMAATSCHAP >

Stemmen voor de Ledenraad? Via het ledenportaal!

Vanaf half januari kunnen alle leden van NFN Open & Bloot zich beschikbaar stellen voor de Ledenraad. Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN moeten hun lidmaatschap hiervoor activeren in ons ledenportaal. Ieder lid kan in maart een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Het uitbrengen van een stem kan uitsluitend via ons ledenportaal. Zorg dus dat je nu je NFN-lidmaatschap activeert in ons ledenportaal.

Stem tussen 18 maart en 15 april voor de Ledenraad

Nieuwe structuur NFN Open & Bloot. Wat betekent dit voor jou?

Op 7 december 2019 heeft de Federatieraad ingestemd met een statutenwijziging voor NFN Open & Bloot. NFN Open & Bloot bestaat inmiddels al zo’n 60 jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat de structuur niet meer slagvaardig genoeg was. Daarom is er nu gekozen voor de overgang naar een compacter model waarmee we klaar zijn voor de toekomst! Daar horen nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement bij.

Het nieuwe besturingsmodel en statuten treden op 1 januari 2020 in werking. Wat de belangrijkste wijzigingen voor onze leden zijn lees je hier!

Wat verandert er?

De inrichting van NFN Open & Bloot wordt op drie belangrijke punten aangepast:

1. Versterken van het functioneren van de Ledenraad (voorheen Federatieraad).
Er komt een kleinere, meer slagvaardige ledenraad. Aan deze ledenraad kunnen zowel directe leden van NFN Open & Bloot als leden van verenigingen deelnemen. Er is dus geen verschil meer tussen directe leden en verenigingsleden. 

2. Overgang naar een Raad van Toezicht model.
De toenemende ambities brengen de noodzaak met zich mee het bestuur te professionaliseren. De directeur van NFN Open & Bloot wordt wettelijk bestuurder en het toezicht wordt versterkt door de instelling van een Raad van Toezicht.

model structuur

3. Instellen van een Verenigingskamer, bestaande uit bestuurders van lidverenigingen.
Deze Verenigingskamer heeft tot doel de onderlinge contacten van verenigingen die lid zijn van NFN Open & Bloot te versterken en een betere afstemming van vraag en aanbod van de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de besturen van bij hen aangesloten verenigingen.

Hoe ziet de structuur eruit?

Wat is de ledenraad?

De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. Deze kaders zijn neergelegd in het meerjarenplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting. Ieder lid kan zich kandidaat stellen en kan stemmen voor de ledenraad. De ledenraad wordt voor 3 jaar gekozen. In de ledenraad komen 12 individuele leden (kieskring individuele leden). Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Ook komen er in de ledenraad 4 leden via verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot (kieskring verenigingen). Zij worden gekozen door besturen van verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot. De personen uit deze twee kieskringen hebben allemaal hetzelfde doel in de ledenraad. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Zonder last wil zeggen: in vrijheid, zonder gebonden te zijn aan het standpunt van andere personen of organisaties. Zonder ruggespraak betekent zonder verplichting tot voorafgaand overleg met een achterban.

ledenraad

Aanmelden & stemmen voor de ledenraad
Vanaf half januari kun je je als lid van NFN Open & Bloot beschikbaar stellen voor de ledenraad. Ieder lid van NFN Open & Bloot kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten.

Portaal voor leden
Momenteel werken wij hard aan een ledenportaal waar het stemmen voor de Ledenraad plaats gaat vinden. Je ontvangt digitaal bericht van ons wanneer je kunt reageren op de vacature en je je kunt aanmelden op het ledenportaal. Zorg dus dat je e-mailadres bij ons bekend is en geef dit door via /e-mail.

Denk je met ons mee in de Ledenraad?
Lijkt het je wat om je in te zetten voor het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie in Nederland? En bij te dragen aan de kwaliteit, veiligheid, toename en veelzijdigheid van naaktrecreatie? Stel je dan in januari kandidaat voor de Ledenraad! Wij zoeken maatschappelijk actief en betrokken ledenraadsleden die zich laten leiden door de brede doelstelling van NFN Open & Bloot met het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen. Ledenraadsleden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

kalender 2020

Aan welk profiel moet een ledenraadslid voldoen?
Een ledenraadslid

 • is in staat over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen.
 • is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting in de ledenraad. Laat zich leiden door de brede doelstelling van de vereniging NFN.
 • heeft het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen, onafhankelijk van andere ledenraadsleden, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • is maatschappelijk actief en betrokken;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Directeur-bestuurder, RvT & Verenigingskamer

Wie is de directeur-bestuurder?
Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het beleid en het aansturen van de werkorganisatie.

Wat is de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad.

Wat is de Verenigingskamer?
Bestuurders van verenigingen komen samen in de Verenigingskamer. Hier kunnen zij kennis uitwisselen en de directeur-bestuurder adviseren over de dienstverlening aan verenigingen.

Kijk hieronder voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad, directeur-bestuurderraad van Toezicht en verenigingskamer. 

Meer weten?
Op deze website vind je een beknopte samenvatting van de overgang naar het nieuwe besturingsmodel. Wil je meer weten? Bekijk hier de statuten van NFN Open & Bloot die gelden per 1 januari 2020. 

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 16 leden en wordt voor 3 jaar gekozen. De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren, stelt de jaarrekening vast en keurt het jaarverslag goed. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Het is een misvatting dat de Ledenraad onmisbaar is om te weten wat onder leden leeft. Die kennis doet NFN Open & Bloot continu door middel van leden- en doelgroeponderzoek op.

 • Er zijn twee kieskringen. Leden kunnen zich maar voor één kieskring kandidaat stellen:De individuele leden van NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 12 ledenraadsleden afvaardigt. Individuele leden brengen een stem uit in deze kieskring. Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Zij kunnen geen stem uitbrengen in de kieskring verenigingen. Iedereen die meerderjarig NFN Open & Bloot lid is kan zich kandidaat stellen mits zij geen bestuurder zijn van een bij NFN aangesloten vereniging.
 • Verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 4 ledenraadsleden afvaardigt. Iedereen die meerderjarig lid is van een bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging en lid is van NFN Open & Bloot kan zich kandidaat stellen. Het bestuur van iedere bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging kan stemmen uitbrengen op één of meer kandidaten uit deze kieskring. De aldus gekozen ledenraadsleden mogen geen bestuurder van een lid-rechtspersoon zijn, want ze vertegenwoordigen alle lid-rechtspersonen.

De Ledenraad heeft o.a. als belangrijkste bevoegdheden:

 • benoemen van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht
 • goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van het jaarverslag vaststellen van wijziging van statuten of het huishoudelijk reglement; 

Bekijk hier de vacature voor de Ledenraad. 

Directeur-bestuurder

Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder en is dus eenhoofdig. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn: 

 • voeren van beleid ter realisatie van de missie, visie en strategische doelen van de vereniging;
 • (doen) vertegenwoordigen van de vereniging;
 • organiseren van de verenigingsbrede oordeelsvorming en besluitvorming over missie, visie, meerjarenplan, jaarplan, meerjarenbegroting en begroting, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • ondersteunen van de verenigingsorganen.
 • leiding geven aan de werkorganisatie en aan alle bij de beleidsvoering betrokken organen en functionarissen;
 • werkgeverschap van de werkorganisatie.
 • De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een adviserend en toezichthoudend orgaan. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden. De benoeming van een lid van de RvT geschiedt door de Ledenraad.

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht (RvT) zijn o.a.:

 • toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en strategische doelen;
 • toezicht houden op de financiën en de gang van zaken in de vereniging en de werkorganisatie;
 • adviseren van de directeur-bestuurder;
 • werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

De belangrijkste bevoegdheden zijn o.a.:

 • opstellen van een door de Ledenraad goed te keuren profiel voor de directeur-bestuurder en het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor een door de Ledenraad te benoemen directeur-bestuurder.
 • schorsen van de directeur-bestuurder en het voor ontslag aan de Ledenraad voordragen van de directeur-bestuurder.
 • benoemen van de accountant.
 • het vooraf verlenen of onthouden van noodzakelijke goedkeuring aan de volgende handelingen of stukken van de directeur-bestuurder:
 • de ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen missie en visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • het ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen jaarverslag en de jaarrekening;

Bekijk hier de vacatures voor de Raad van Toezicht.

Verenigingskamer

De Verenigingskamer is er voor besturen van bij NFN Open & Bloot aangesloten verenigingen. Elke vereniging kan maximaal twee bestuurders afvaardigen naar de Verenigingskamer. De Verenigingskamer heeft twee belangrijke functies.

 • Faciliteren en stimuleren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot.
 • Versterken van de adviesfunctie van verenigingen. De advisering betreft aan het begin van het jaar de dienstverlening aan, en ondersteuning van verenigingen en inbreng ten behoeve van het meerjarenplan en jaarplan. Aan het eind van het jaar wordt de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de aangesloten verenigingen geëvalueerd.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over het ledenportaal of lukt het registreren of inloggen niet? Bekijk de veelgestelde vragen over het Ledenportaal.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar info@nfn.nl

Inloggen

Inloggen bij het ledenportaal van NFN Open & Bloot kan via: mijn.nfn.nl