Naaktrecreatie

Wat is naaktrecreatie?

Naaktrecreatie is het bloot doorbrengen van de vrije tijd, wat zo’n twee miljoen Nederlanders wel eens doen. Op een naaktstrand aan de kust bijvoorbeeld, bij een meertje in het binnenland, op vakantie of lekker in de eigen achtertuin. Het geeft een heerlijk vrij gevoel om water en wind op je blote vel te voelen, en er zijn ook een hoop praktische voordelen: geen plakkerige badkleding na het zwemmen, geen omkleedtrucs met een handdoek op het strand, je hoeft minder bagage mee te sjouwen, je wordt streeploos bruin, hebt op campings gezamenlijke douches, dus geen geklungel met krappe douchehokjes, en het is ontzettend handig met kleine kinderen.

Verschillende termen

Naturisme, nudisme, naaktlopen… Het beestje heeft in de loop van de jaren verschillende namen gekregen. Vroeger was er een strikt verschil tussen naturisme en nudisme. Naturisme hield in dat bloot echt je levensstijl was, dat je duurzaam en met veel aandacht voor de natuur leefde. Nudisme daarentegen stond voor mensen die bloot waren om het bloot zijn, voor het praktische gemak. En dan waren er nog mensen die zich in beide termen niet herkenden. Zij bestempelden hun voorliefde bijvoorbeeld als 'naaktlopen', of  – nog voorzichtiger – spraken alleen van "naar het naaktstrand en de blotebillencamping gaan" Naaktrecreatie was de overkoepelende term voor al deze uitingen. Tegenwoordig bekijken we liever wat de grote gemene deler van al deze invalshoeken is: mensen die het prettig vinden om bloot te zijn en daar zelf keuzes in maken. Daarbij maakt het niet uit in welk hokje je dat stopt.

Andere sfeer

Voor een locatie waar je uit de kleren mag, kiezen naaktrecreanten doorgaans heel bewust. De sfeer op blootbestemmingen is daardoor opvallend prettig: mensen groeten elkaar nog, gooien hun afval daar waar het hoort zodat de omgeving schoon blijft, gaan respectvol met elkaars spullen om, en houden soms een oogje in het zeil zonder dat je daar expliciet om hebt moeten vragen. Er gelden normen en waarden die in het alledaagse leven niet meer vanzelfsprekend zijn, maar die je verblijf nét dat extra ontspannen gevoel geven.

Je blootgeven

Als je bloot bent onder andere mensen, geef je je ook figuurlijk bloot. Met name de eerste keer is dit best even spannend, maar je zal zien dat iedereen wel vetrolletjes, littekens en andere zaken heeft waarover hij onzeker is. Daardoor valt bij iedereen het masker af en krijg je volledig de gelegenheid om jezelf te zijn.

De wet in Nederland

Nederland is één van de weinige landen waar naaktrecreatie in het openbaar wettelijk is toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht, dat in 1986 mede op initiatief van NFN tot stand is gekomen.

Kort samengevat mag je bloot zonnen op:

- plaatsen die hiervoor door gemeenten zijn aangewezen (de officiële naaktstranden).
- plaatsen die hiervoor geschikt zijn.

Alle stranden in Nederland op deze website zijn óf aangewezen óf geschikt. De geschikte stranden worden vaak al jarenlang bezocht door grotere aantallen naaktrecreanten en de omstandigheden zijn in die periode niet of weinig veranderd.

In principe kan elke recreant zelf bepalen of een locatie geschikt is om bloot te zonnen. En dit gebeurt ook. Regelmatig wandelen mensen bloot door een bos of lezen ongekleed een boekje op een mooi en rustig plekje in de natuur. Wanneer hier klachten over komen, treden agenten of boa's hier tegen op. Vaak te goeder trouw: zij denken dat je alleen bloot mag recreëren op plekken die hiervoor zijn aangewezen. Wanneer je het niet eens bent met je bekeuring, dan kun je de rechter laten beslissen over de geschiktheid van de plek. Dit gebeurt automatisch als je een bekeuring niet betaalt, want dan komt de zaak voor de kantonrechter. Vaak is dit een principiële zaak, de meeste mensen betalen hun boete.

Van najaar 2013 tot januari 2016 vochten bezoekers van de ligweide in de Delftse Hout met (juridische) steun van NFN een principiële strijd uit via de rechter. Principieel, omdat naaktrecreatie van de één op andere dag werd verboden om redenen die weinig met naaktrecreatie te maken hadden. Uiteindelijk zijn alle bekeurden vrijgesproken. De zaak liep zelfs tot de Hoge Raad. Deze formuleerde duidelijke criteria waaraan je de geschiktheid kan toetsen: 

- de maatschappelijke opvattingen rond naaktrecreatie (en eventuele veranderingen hierin);
- ongevraagde of ongewilde confrontatie met naaktrecreanten;
- verstoring van de openbare orde.

Duidelijkheid voor alles
Om onduidelijkheid te vermijden, pleit NFN er bij gemeentes voor om naaktstranden een officiële status te geven. Aan recreanten die onterecht zijn bekeurd op een geschikte locatie, geven wij juridisch advies. Wil je meer weten over de wetgeving over dit onderwerp? Hier vind je informatie voor zowel recreanten als overheid.

Bloot in je tuin of op balkon?

Artikel 430a WvS regelt bloot op openbare plaatsen, dus bijv. op het strand of aan een meer. Of in een bos. Op alle plekken, die voor het publiek toegankelijk zijn. En daar valt je eigen tuin of eigen balkon dus niet onder.

Het gaat alleen te ver om te stellen dat je dus altijd bloot kan in je tuin of op je balkon. En dat kan zijn, bijv. wanneer je bloot bent in je tuin aan een (drukke) weg in het zicht van anderen die hier aanstoot aan nemen (en vervolgens je hierop aanspreken en/of naar de politie gaan).
Er zijn NFN gevallen bekend dat politie zich beriep op artikel 239 WvS, waarin de schennis van eerbaarheid is geregeld. Dit artikel van toepassing op openbare plaatsen, maar ook  “op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is” (lid 3 art. 239 WvS).  

Bij NFN zijn geen gevallen bekend van mensen die bekeurd zijn, omdat zij bloot zonden in hun eigen tuin of op balkon. Wel weten wij dat blootrecreanten soms een wijkagent op bezoek kregen na klachten van buren. Als agenten je sommeren om niet meer bloot in je tuin te zijn, vraag hen dan wel altijd op welke grond (wetsartikel) ze dit doen. En realiseer je dat een heel principiële houding (“ik bepaal wat er op mijn plek gebeurt”) juridisch niet altijd houdbaar is en vaak ook niet leidt tot een goede verstandhouding met je buren.

Het is dus zaak om hier verstandig en zinnig mee om te gaan. Als je bloot in je tuin of op balkon niet of nauwelijks zichtbaar bent, dan lijkt er weinig aan de hand. In andere gevallen zou je je buren kunnen polsen en eventueel afspraken met hen maken. Of de plek waar je bloot gaat heel goed afschermen. En soms moet je helaas concluderen dat vanwege het open zicht van veel (boven)buren, lekker bloot zonnen in je tuintje of op je balkon geen haalbare kaart is.

Prettig bloot op naturistencampings en bij accommodaties

Naaktrecreanten geven zich letterlijk bloot. Dit geeft een enorm gevoel van vrijheid. Toch ben je ook kwetsbaar. Daarom hecht NFN een groot belang aan veilig en respectvol recreëren. Met een groeiend aantal organisaties worden hierover eenduidige afspraken gemaakt onder de noemer 'prettig bloot'. Er zijn twee varianten: het keurmerk en de accreditatie. 

Keurmerk 'Prettig bloot'

Het keurmerk ‘Prettig bloot’ is een door NFN goedgekeurde indicatie voor terreinen waar je prettig bloot kunt recreëren. Voerders van het keurmerk hebben gastvrijheid en een respectvolle behandeling van bezoekers hoog in het vaandel staan en doen er alles aan om de veiligheid op terreinen te garanderen.

Prettig bloot recreëren in een veilige en respectvolle omgeving, daar staat NFN voor. De manier waarop we met elkaar omgaan gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden worden al decennialang op Nederlandse naturistenterreinen gevolgd, maar worden via het keurmerk geformaliseerd.

Organisaties die het keurmerk van NFN ontvangen ondertekenen twee verklaringen, waaronder het Veiligheidsprotocol. Onderdeel hiervan is dat het verplicht is om (een vermoeden van) ongewenst gedrag te melden bij de Veiligheidscommissie. De Veiligheidscommissie bestaat uit vijf deskundige personen, die zich buigen over meldingen van ongewenst gedrag. Zij behandelen elke melding onafhankelijk, objectief en discreet. De Veiligheidscommissie is te bereiken via veiligheidscommissie@nfn.nl. Een beknopte vorm van het protocol is te vinden in de NFN-gedragscode. Het protocol en de gedragscode vind je hier.

Het keurmerk 'Prettig bloot' wordt uitgereikt door NFN en wordt erkend door de Internationale Naturisten Federatie (INF). Terreinen die het Keurmerk ‘Prettig bloot’ ontvangen, zijn te herkennen aan een vierkant gevelbord. Het keurmerk mogen ze tevens in digitale vorm op hun website tonen. Ook zie je op deze website welke terreinen het keurmerk dragen. Bij de omschrijving wordt het keurmerk dan vermeld (onder Services). Het Keurmerk ‘Prettig bloot’ wordt telkens voor een periode van twee jaar verstrekt.

Campings en terreinen met het keurmerk 'Prettig bloot'

Accreditatie ‘Prettig bloot’

Naast het keurmerk ‘Prettig bloot’ dat wordt toegekend aan Nederlandse terreinen, heeft NFN ook een accreditatie voor buitenlandse terreinen. Ook wil NFN onderzoeken of dergelijke afspraken kunnen worden gemaakt met organisaties zonder terrein.

Aangezien het Nederlandse recht niet van toepassing is in het buitenland is het Veiligheidsprotocol geen onderdeel van deze accreditatie. De onderliggende afspraken die met de accreditatiepartners worden gemaakt, zijn bedoeld om prettig bloot recreëren in een veilige en respectvolle omgeving te garanderen. NFN hanteert een korte en heldere omschrijving van naturistische omgangsvormen als afspraakbasis voor de accreditatie. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop wordt omgegaan met pubers en met mensen die relatief onbekend zijn met naaktrecreatie. Maar ook het bieden van duidelijkheid over waar en wanneer ongekleed zijn gewenst is, en afspraken over sociale omgangsvormen.

Het Prettig bloot-gevelbord en het Prettig bloot-logo op de website van de accommodatie en op de website van NFN dragen bij aan de herkenbaarheid van de accommodatie als Prettig bloot-bestemming.

De accreditatie wordt steeds per kalenderjaar verleend en op jaarlijkse basis geëvalueerd. Opmerkingen of klachten over een Prettig bloot-accommodatie kunnen worden gemeld bij NFN. Bij klachten over een geaccrediteerde organisatie past NFN altijd hoor en wederhoor toe.

Bordje Prettig Bloot Met Sticker

Brochure 'Prettig Bloot'
Klik op de brochure om hem te lezen.
Klicken Sie auf der Broschüre um zu lesen.
Cliquez sur la brochure pour lire.
Click on the brochure to read.

Brochure Prettig Bloot A5 Voorpagina

NFN gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Met anonieme informatie over uw sitegebruik helpt u ons om de website te verbeteren en u gerichter te helpen. Klik voor meer informatie

×