Over NFN

Wat doet NFN?

Al sinds 1961 zetten wij ons in voor mensen die, net als jij, graag in hun blootje ontspannen. NFN is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Geeft het jou een heerlijk vrij gevoel om zonder zwembroek in het water te duiken? Kijk je ernaar uit om op een vrije middag streeploos bruin te worden op het naaktstrand? Of geniet je van die mooie naaktcampings in Nederland, Frankrijk of bijvoorbeeld Kroatië? Dan denk je er precies zo over als wij!

Wat doen we precies?

 • NFN heeft een uitgebreide database met alle naaktplekken ter wereld. Dus ben je op zoek naar een naaktstrand, een naturistencamping of een B&B waar je lekker in je blote vel kunt genieten? Check dan onze locatievinder!
 • Belangenbehartiging staat bij ons hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat de plekken waar je in je blote vel kunt genieten ook blijven bestaan. We adviseren gemeentes en recreatieschappen over geschikte blootlocaties, we helpen ondernemers met het opzetten van campings en strandpaviljoens, we staan verenigingen met raad en daad bij.
 • We mengen ons in het maatschappelijk debat. We maken naaktrecreatie bespreekbaar. Niet iedereen in Nederland weet al hoe lekker vrij je je zonder kleren voelt, en sommige mensen hebben een verkeerd beeld van wat er gebeurt op naaktstranden of -campings. We zorgen ervoor dat de beeldvorming over naaktrecreatie positief verandert.

Benieuwd naar hoe het ooit begon?

Het kantoor van NFN wordt op afstand geleid door een bestuur van zeer betrokken en deskundige vrijwilligers. Het bestuur op haar beurt legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Federatieraad. Die Federatieraad bestaat uit een afvaardiging van alle aangesloten naturistenverenigingen en de Raad van Afgevaardigden, die de belangen van de individuele leden in het oog houdt. Ook spelen diverse commissies een rol.

Het kantoor
Dit is de plek waar het dagelijkse werk van NFN wordt uitgevoerd: hier onderhouden we het contact met campings, naturistenverenigingen en naaktstrandbeheerders, updaten we de website, stellen we persberichten op, maken we het ledentijdschrift UIT!, houden we het wel en wee van onze leden bij, zetelt de directie en zijn we bereikbaar voor al je vragen. Er werken 13 mensen op het NFN-kantoor in Amersfoort.

Het Bestuur
Het bestuur stippelt de grote lijn uit van NFN. De bestuursleden staan aan de wieg van nieuwe beleidsplannen, bewaken de kwaliteit van het werk dat we verrichten en vertegenwoordigen NFN bij belangrijke gebeurtenissen. Het bestuur bestaat uit maximaal negen personen en vergadert op maandelijkse basis. Bestuursleden hebben een maximale ambtstermijn van negen jaar.

Een overzicht van alle bestuursleden.

Federatieraad
De Federatieraad is een flink gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten naturistenverenigingen en de Raad van Afgevaardigden. De Federatieraad komt twee keer per jaar bijeen in een grote vergadering, om op de hoogte te blijven van het beleid en te stemmen over belangrijke voorstellen. Het NFN-bestuur zit deze vergadering voor.

Raad van Afgevaardigden en naturistenverenigingen
De RvA vertegenwoordigt de individuele leden van NFN en bestaat uit maximaal twintig mensen. De raad heeft stemrecht binnen de Federatieraad en wordt elke drie jaar opnieuw samengesteld middels verkiezingen: elk individueel NFN-lid kan dan zijn stem uitbrengen. Na vier jaar voorwerk heeft de RvA op 16 april 2011, tijdens de Algemene Ledenvergadering van NFN, door het aannemen van nieuwe statuten, stemrecht verkregen. Via de RvA kunnen individuele leden nu rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid en de financiën van NFN.

De speerpunten van de RvA zijn: samenwerking met alle naturisten binnen NFN op basis van gelijkwaardigheid; vergroting van de maatschappelijke acceptatie van naturisme en naaktrecreatie en het verbeteren van de attitude ten aanzien van naturisme.

Je kunt de Raad van Afgevaardigden mailen op rva@nfn.nl.

Klik hier voor een overzicht van alle leden
Download het basisdocument van de RvA
Jaarverslag RvA 2013, Jaarverslag RvA 2012Jaarverslag RvA 2011, Jaarverslag RvA 2010

Naturistenverenigingen
Bij NFN zijn tientallen naturistenverenigingen aangesloten. Zij hebben samen net zo’n belangrijke stem binnen de organisatie als de individuele NFN-leden en komen twee keer per jaar naar de vergadering van de Federatieraad. Bekijk hier welke verenigingen er bij NFN zijn aangesloten.

Vertrouwenspersoon
Het gebeurt niet vaak, maar soms gebeurt er op een naturistenterrein iets vervelends. NFN heeft hiervoor twee vertrouwenspersonen die een vertrouwelijk en luisterend oor bieden. De vertrouwenspersoon informeert je ook over het Veiligheidsprotocol en over het eventueel doen van aangifte. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@nfn.nl

Lees meer over de vertrouwenspersonen van NFN.

Jongerencommissie
Deze commissie van enthousiaste jongeren vormt de denktank voor onze jeugdevenementen. Zij brainstormen de leukste en gekste ideeën bij elkaar, waarna het NFN-kantoor de haalbare en verantwoorde daarvan daadwerkelijk organiseert. De commissie gaat als begeleiding mee met de evenementen.

Commissie Bestuurssamenstelling
Zijn er nieuwe kandidaten voor het NFN-bestuur, dan onderzoekt de commissie Bestuurssamenstelling of ze de juiste kwaliteiten hebben. De commissie bestaat uit drie onbezoldigde medewerkers.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie is het toeziend oog op de financiën van NFN. De commissie bestaat uit tenminste drie leden die jaarlijks een gesprek voeren met de penningmeester en de directeur over het financiële jaarverslag. Dit doen ze ter advisering van de Federatieraad.

Veiligheidscommissie
De Veiligheidscommissie bestaat uit vijf deskundige personen, die zich buigen over meldingen van ongewenst gedrag. Zij behandelen elke melding onafhankelijk, objectief en discreet. De Veiligheidscommissie is te bereiken via veiligheidscommissie@nfn.nl. Gebruik hiervoor bij voorkeur het meldingsformulier dat je onderaan het Veiligheidsprotocol vindt (zie Documenten). Of klik hier voor het Veiligheidsprotocol + meldformulier

Voorwaarden, protocollen & reglementen

In een grote organisatie is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken zijn vervat in de volgende documenten:

Om nieuws over naaktrecreatie in goed perspectief te zetten of om een mooi achtergrondverhaal te maken, zijn journalisten geregeld op zoek naar informatie over naturisme en bloot recreëren. Als kenniscentrum beschikt NFN over informatie en contacten die van grote waarde kunnen zijn. Ook in het vinden van geschikt beeldmateriaal kan NFN een rol spelen.

Gebruik materiaal

Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over NFN en naturisme in het algemeen. Ligt het auteursrecht van deze geschreven informatie bij NFN, dan mag ze worden overgenomen, mits het voor journalistieke doeleinden bestemd is en bronvermelding bij citaten geschiedt. Bij parafrasen wordt bronvermelding gewaardeerd.

Deze site bevat daarnaast reviews van bezoekers, lezersverhalen en andere content van individuen die niet aan NFN zijn verbonden. Op deze teksten zijn de bepalingen uit de disclaimer van toepassing.

Beeldmateriaal van www.nfn.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van NFN.

Persrelaties kunnen voor vragen, beeldmateriaal, cijfers of algemene informatie contact opnemen met:

NFN
Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort
Telefoon (033) 253 30 50 of info@nfn.nl

Voor een overzicht van alle persberichten van NFN klik je hier.

Momenteel heeft NFN de volgende vacatures:

 • Voorzitter en leden voor de Commissie Bestuursbenoemingen (nieuw!)
 • Afgevaardigden (nieuw!)
 • Bestuurslid NFN
 • Lid Veiligheidscommissie (jurist)

Zie de volledige vacatures hieronder.

Enthousiaste en betrokken Afgevaardigden gezocht!

NFN is op zoek naar nieuwe Afgevaardigden. Stel je nu kandidaat!

Alle 44.000 rechtstreekse NFN-leden kiezen elke drie jaar uit hun midden 20 Afgevaardigden die zitting nemen in de Raad van Afgevaardigden (RvA). De komende zittingsperiode loopt van 2019 tot 2021.

Via de RvA kunnen leden rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid en de financiën van NFN. Dat doe je door kritisch het beleid van NFN te bekijken en vragen te stellen aan het NFN-bestuur. De speerpunten van de RvA zijn: samenwerking met alle naaktrecreanten binnen NFN op basis van gelijkwaardigheid, vergroting van de maatschappelijke acceptatie van naturisme en naaktrecreatie en het verbeteren van de attitude ten aanzien van naaktrecreatie.

Wie?

Iedereen die minimaal een maand rechtstreeks en individueel lid is van NFN. Vanuit de diversiteitgedachte nodigen we zeker ook vrouwen en jongeren van harte uit om zich aan te melden.

Wat doet een afgevaardigde?

 • Je denkt mee over zaken die NFN onderneemt voor naaktrecreatie in zijn algemeenheid en voor de beoefenaars hiervan.
 • Je vertegenwoordigt de belangen van alle individuele NFN leden, zoals jij.
 • Je denkt en praat mee met de andere Afgevaardigden over relevante thema’s als de behoeften van naaktrecreanten, het imago en de acceptatie van bloot binnen de huidige maatschappij, veiligheid binnen het naturisme, hoe om te gaan met de ‘vertrutting’  van bloot.

Welke inspanning lever je?

 • Je bezoekt alle vergaderingen van de Federatieraad (maximaal 2 per jaar) om gebruik te maken van je stemrecht.  De Afgevaardigden beschikken samen over 50% van de uit te brengen stemmen, de NFN-verenigingen over de andere 50%.
 • Je komt ten minste 2 maal per jaar naar onze Afgevaardigdenvergadering om relevante zaken te bespreken en in kleine teams uit te werken. Concrete voorstellen die hieruit voortkomen, legt de RvA voor aan het NFN-bestuur.
 • Je bent vertegenwoordiger van je kiezers, dus we gaan ervan uit dat je je structureel inzet. De functie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wat krijg je hiervoor terug?

 • Medezeggenschap in een grote, landelijke belangenorganisatie.
 • Samenwerking in een team mensen met wie je het enthousiasme en betrokkenheid voor je hobby kan delen.
 • Reiskostenvergoeding.

Info en aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 1 december 2018. In november organiseren we een informatie-  en kennismakingsbijeenkomst voor alle kandidaten. Uiteraard kun je daarna besluiten je aan te melden.
Maar dat kan ook nu al. Mail je korte motivatie en persoonsbeschrijving naar info@nfn.nl. De verkiezingen vinden plaats in januari 2019.

Bestuurslid NFN

NFN komt op voor de belangen van naaktrecreanten in Nederland. Dat zijn mensen zoals jij, die zo nu en dan te vinden zijn op een van de 90 stranden of op een van de vele andere plaatsen waar naakt gerecreëerd wordt.

Belangenbehartiging en maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie zijn de pijlers waarop NFN zich al sinds 1961 op richt. Wij zijn het Nederlandse expertisecentrum op het gebied van naaktrecreatie in al zijn facetten.

Wij zijn een dynamische, maatschappelijke organisatie met een veelzijdige achterban en vele belanghebbenden. NFN is een organisatie vol toekomstplannen. We hebben een mooi en interessant verhaal te vertellen aan iedereen. En niet alleen aan onze achterban. Bloot zijn is heel gewoon en bloot zijn is een bewuste keuze.

Het kantoor van NFN staat in Amersfoort. Dit is de plek waar 13 medewerkers vol enthousiasme het dagelijkse werk van NFN Open en Bloot uitvoeren. Hier onderhouden we veelvuldig contact met onze leden, campings, naturistenverenigingen, naaktstrandbeheerders, strandpaviljoens, gemeenten, recreatieschappen en sauna’s. Via onze websites, social media, perscontacten en onze magazines houden we iedereen betrokken bij de ontwikkelingen op ons gebied.

 NFN is op zoek naar kandidaten voor de functie van

Bestuurslid van NFN

Een gepassioneerd bestuurder, die durft te denken in mogelijkheden, zonder de moeilijkheden uit de weg te gaan.

Wij zijn op zoek naar gepassioneerde bestuursleden, die durven denken in mogelijkheden, zonder de moeilijkheden uit de weg te gaan. En ook vanuit eigen zelfreflectie begrijpen hoe wij de onderlinge verbindingen tussen alle partijen in NFN-land kunnen versterken. En begrijpen dat wij een vereniging zijn die financieel op orde moet zijn. Samen houden wij integraal toezicht en delen met de directeur onze visie op het gevoerde beleid, de algemene gang van zaken van de organisatie, de onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen. Het bestuur fungeert ook als klankbord voor de directeur.

Vragen, taken en verantwoordelijkheden

We zijn een financieel gezonde vereniging en willen dat blijven.

En er speelt een aantal strategische vragen:

Hoe maken wij onszelf meer aantrekkelijk voor jongeren? Wat is de toegevoegde waarde van lid zijn van NFN voor een persoon en voor een vereniging? En wat willen wij internationaal? Hoe verbinden we bijvoorbeeld sauna’s en strandpaviljoens aan onze missie? En hoe zit het met veiligheid?

Er zijn dus veel vragen, waar de komende tijd de antwoorden op mogen – nee, moeten – worden geformuleerd. Het is de taak van het bestuur (5 of 6 peronen) om in samenwerking met directeur en het kantoor in dit proces de richting te bepalen.

De beoogde bestuursleden hebben brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ervaring met professionalisering van het bestuur en organisatie in een veranderingscontext.

 Wat vragen wij van jou?

 • je bent een strategisch denker
 • je stelt het belang van NFN centraal
 • je beschikt over organisatiesensitiviteit
 • je bent klant- en omgevingsgericht
 • je werk- en denkkader is op ten minste HBO-niveau
 • je kan je goed identificeren met de verschillende doelgroepen
 • je hebt bij voorkeur persoonlijk ervaring met naaktrecreatie/naturisme

Overig

 • het bestuur ziet toe op correcte uitvoering van beleid, uitgangspunten, statuten en reglementen
 • samen met de andere bestuursleden ben je aanspreekbaar op de resultaten van NFN
 • het bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Federatieraad (ALV)
 • het bestuur vergadert circa tienmaal per jaar
 • meer organisatie-informatie is te vinden op www.nfn.nl
 • de benoeming van bestuursleden is voorbehouden aan de Algemene Vergadering “de Federatieraad” van NFN. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 8 december 2018
 • ingang functie : 1 januari 2019

Procedure

Ken of ben je iemand die in deze bestuurlijke rol het verschil kan helpen maken? Je kunt jezelf vanaf nu kandidaat stellen. Graag ontvangen wij een mail met jouw persoonlijke verhaal en je CV met een overzicht met ervaring, kennis en motivatie!

Stuur je motivatiebrief met CV naar bestuursvacature@nfn.nl.

Lid Veiligheidscommissie

NFN is de belangenorganisatie en het informatieplatform voor naaktrecreërend Nederland. Voor NFN is het van belang dat iedereen prettig bloot terreinen in Nederland kan bezoeken of aan activiteiten kan deelnemen. Daarom geldt binnen de organisatie een meldingsplicht van ongewenst ethisch gedrag. Deze meldingen worden behandeld door de Veiligheidscommissie van NFN. Momenteel zijn wij op zoek naar een 

Lid Veiligheidscommissie (jurist)

De Veiligheidscommissie
Juist in een omgeving (bijv. recreatie- of verenigingsterreinen, zwembaden) waar bloot doorgaans één van de normen is, wil NFN de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. Daarom is binnen de organisatie het Veiligheidsprotocol Protocol van ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan? van kracht. Hierdoor geldt een meldingsplicht van elk (vermoeden) van ongewenst gedrag. De Veiligheidscommissie onderzoekt deze meldingen op onafhankelijke, objectieve en discrete wijze. De commissie bestaat uit vijf personen. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De commissieleden worden benoemd door de Federatieraad, het hoogste orgaan binnen NFN. De commissie opereert aan de hand van een standaard werkwijze.

Soms is het voldoende om de melder te adviseren. Maar ook kan de commissie zelfstandig onderzoek instellen n.a.v. een melding op basis van hoor- en wederhoor. In geval van ontuchtige handelingen leidt dit tot een (bindend) advies aan NFN- of verenigingsbestuur voor wat betreft het (tijdelijk) ontnemen van het lidmaatschap.

Daarnaast geeft de Veiligheidscommissie desgewenst adviezen aan NFN- of verenigingsbesturen en directies over hoe om te gaan met integriteits- en veiligheidskwesties en is hun sparringpartner.

Lid Veiligheidscommissie
De leden van de commissie hebben tot taak de meldingen van ongewenst gedrag zoals deze binnen komen bij de Veiligheidscommissie te onderzoeken. Hierbij wordt de zaak eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Vervolgens passen commissieleden in tweetallen hoor- en wederhoor toe en doen verder onderzoek. Tot slot stellen zij een (bindend) advies op, dat door de hele commissie wordt beoordeeld. Zo oordelen commissieleden dus ook over de zaken, die door andere commissieleden zijn behandeld. 

Hiernaast fungeren commissieleden als vraagbaak en sparringpartner voor integriteits- en veiligheidskwesties voor NFN- of verenigingsbesturen en directies.

Algemene profieleisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau;
 • je kunt objectief en analytisch opereren;
 • je kunt goed werken onder emotionele druk;
 • je bent maatschappelijk en sociaal betrokken en hebt affiniteit met/kennis van naaktrecreatie;
 • je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek van verenigingsstructuren;
 • je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
 • je kunt goed werken in teamverband;
 • je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische, onafhankelijke opstelling;
 • je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor deze belangrijke functie.

Wat bieden wij je?

 • De mogelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de georganiseerde naaktrecreatie in Nederland;
 • een verantwoordelijke en uitdagende functie die gemiddeld 3-5 uur per maand kost (bij onderzoek naar een zaak kan het urenaantal sterk uitbreiden);
 • samenwerking in en ondersteuning van een hecht team;
 • een onkostenvergoeding.

Procedure
Stuur je reactie met schriftelijke motivatie en cv naar NFN-directeur Christine Kouman (christine@nfn.nl) . Op basis van de aanmeldingen vindt een selectie en een eerste kennismakingsgesprek plaats. In een eventueel tweede gesprek kijken we of je binnen de Veiligheidscommissie past. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met NFN-beleidsmedewerker Bernd Huijser (bernd@nfn.nl). 

Werken voor tijdschrift UIT!

De redactie van UIT! werkt met een vaste poule van professionele tekstschrijvers en fotografen. De poule is momenteel compleet, maar gemotiveerde freelancers mogen zich natuurlijk altijd voorstellen. Ben je fotograaf of journalist, sta je geregistreerd als zelfstandige en zou je graag af en toe iets voor UIT! willen doen? Stuur een mailtje met je motivatie en een relevante selectie van je werk naar redactie@nfn.nl.

Voorzitter en leden voor de Commissie Bestuursbenoemingen

NFN Open en Bloot wordt geleid door capabele en gedreven bestuursleden. Voordat deze bestuursleden worden benoemd, worden zij gerekruteerd en geselecteerd. Dit gebeurt door een aantal minstens zo capabele en gedreven dames en heren. Momenteel is NFN Open en Bloot op zoek naar een

Voorzitter en leden voor de Commissie Bestuursbenoemingen

Als lid van deze commissie werf je kandidaten voor het NFN-bestuur, draagt deze voor ter benoeming aan de algemene vergadering van NFN (de Federatieraad) en evalueert hun functioneren. De werving en selectie van NFN-bestuursleden gebeurt aan de hand van het bestuursprofiel. De commissie kijkt ook of nieuwe kandidaten passen binnen het huidige bestuursteam.

Voor wat betreft uitvoering rondom werving kan de commissie een beroep doen op het NFN-kantoor ter ondersteuning. De commissie draagt de kandidaten voor tijdens de Federatieraad en licht haar keuze toe.

Algemene profieleisen

 • Je bent lid van een bij NFN aangesloten vereniging of van NFN (de onafhankelijke voorzitter kan ook van buiten de leden komen).
 • Je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische, onafhankelijke opstelling.
 • Je bent betrokken bij NFN en bekend met het beleid van de organisatie op hoofdlijnen.
 • Je hebt ervaring met werving en selectie en in het voeren van sollicitatiegesprekken.
 • Je kunt goed werken in teamverband.
 • Je hebt voldoende tijd en energie om je in te zetten voor deze functie.

Wat bieden wij je?

 • De mogelijkheid bij te dragen aan de stabiliteit van de belangenorganisatie voor naturisten en naaktrecreanten.
 • Een verantwoordelijke en uitdagende functie.
 • Samenwerking in en ondersteuning van een hecht team.
 • Reiskostenvergoeding. 

NFN-organisatie

NFN is de belangenorganisatie en het informatieplatform voor naaktrecreërend Nederland. De NFN organisatie bestaat uit een bestuur dat het landelijk beleid bepaalt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Federatieraad voor het gevoerde beleid. De Federatieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en directe leden. Het NFN-kantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

De commissie 

Bestuursbenoemingen is een commissie die is ingesteld door de Federatieraad en doet hieraan verslag van zijn werk. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar.  

Procedure

Stuur je reactie met schriftelijke motivatie en cv naar info@nfn.nl Het is de bedoeling dat de leden voor de Commissie Bestuursbenoemingen worden benoemd tijdens de Federatieraad van 8 december a.s. in Amersfoort.

Organisaties en bedrijven kunnen via NFN ook voordeelacties aanbieden om zo leden als klant te krijgen. Heb je een bedrijf dat een interessant product of dienst voor de naaktrecreant levert? Neem dan contact op met de marketingafdeling van NFN voor meer informatie over deelname aan de NFN-ledenvoordeelacties. Tel. +31 (0)33 253 3050 of marketing@nfn.nl.

Bekijk hier onze voordeelacties en maak kennis met de bedrijven waar we al mee samenwerken.

NFN gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Met anonieme informatie over uw sitegebruik helpt u ons om de website te verbeteren en u gerichter te helpen. Klik voor meer informatie

×