Over NFN

Wat doet NFN?

Al sinds 1961 zetten wij ons in voor mensen die, net als jij, graag in hun blootje ontspannen. NFN is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Geeft het jou een heerlijk vrij gevoel om zonder zwembroek in het water te duiken? Kijk je ernaar uit om op een vrije middag streeploos bruin te worden op het naaktstrand? Of geniet je van die mooie naaktcampings in Nederland, Frankrijk of bijvoorbeeld Kroatië? Dan denk je er precies zo over als wij!

Wat doen we precies?

 • NFN heeft een uitgebreide database met alle naaktplekken ter wereld. Dus ben je op zoek naar een naaktstrand, een naturistencamping of een B&B waar je lekker in je blote vel kunt genieten? Check dan onze locatiezoeker BlootKompas!
 • Belangenbehartiging staat bij ons hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat de plekken waar je in je blote vel kunt genieten ook blijven bestaan. We adviseren gemeentes en recreatieschappen over geschikte blootlocaties, we helpen ondernemers met het opzetten van campings en strandpaviljoens, we staan verenigingen met raad en daad bij.
 • We mengen ons in het maatschappelijk debat. We maken naaktrecreatie bespreekbaar. Niet iedereen in Nederland weet al hoe lekker vrij je je zonder kleren voelt, en sommige mensen hebben een verkeerd beeld van wat er gebeurt op naaktstranden of -campings. We zorgen ervoor dat de beeldvorming over naaktrecreatie positief verandert.

Benieuwd naar hoe het ooit begon?

Voorwaarden, protocollen & reglementen

In een grote organisatie is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken zijn vervat in de volgende documenten:

 • Algemene voorwaarden van het NFN-lidmaatschap
  De voorwaarden die van toepassing zijn op alle NFN-leden.
 • Het Veiligheidsprotocol
  Document met specifieke regels en richtlijnen om de veiligheid van naaktrecreanten te waarborgen. Campings en verenigingen die het protocol hebben ondertekend, krijgen de accreditatie 'Prettig bloot' en een bijbehorend gevelbord.
 • De NFN-gedragscode
  De gedragscode is van toepassing op alle NFN-leden en is een samenvatting van de regels uit het Veiligheidsprotocol.
 • Huishoudelijk reglement NFN
 • Een verzameling afspraken die van toepassing is op alle bij NFN aangesloten verenigingen en organisaties. Dit Huishoudelijk reglement geldt per 1 januari 2020. 
 • NFN-statuten
  Een notarieel document met daarin de grondbeginselen en basisafspraken van NFN en de onderliggende partijen. Deze statuten gelden per 1 januari 2020. 
 • Algemene reglementen petanque
  Tijdens petanque-evenementen van NFN zijn deze regels op alle deelnemers van toepassing.
 • Algemene reglementen volleybal
  Tijdens volleybalevenementen van NFN zijn deze regels op alle deelnemers van toepassing.
 • Advertentievoorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van adverteren bij NFN
 • Jaarverslag 2016

Om nieuws over naaktrecreatie in goed perspectief te zetten of om een mooi achtergrondverhaal te maken, zijn journalisten geregeld op zoek naar informatie over naturisme en bloot recreëren. Als kenniscentrum beschikt NFN over informatie en contacten die van grote waarde kunnen zijn. Ook in het vinden van geschikt beeldmateriaal kan NFN een rol spelen.

Gebruik materiaal

Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over NFN en naturisme in het algemeen. Ligt het auteursrecht van deze geschreven informatie bij NFN, dan mag ze worden overgenomen, mits het voor journalistieke doeleinden bestemd is en bronvermelding bij citaten geschiedt. Bij parafrasen wordt bronvermelding gewaardeerd.

Deze site bevat daarnaast reviews van bezoekers, lezersverhalen en andere content van individuen die niet aan NFN zijn verbonden. Op deze teksten zijn de bepalingen uit de disclaimer van toepassing.

Beeldmateriaal van www.nfn.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van NFN.

Persrelaties kunnen voor vragen, beeldmateriaal, cijfers of algemene informatie contact opnemen met:

NFN
Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort
Telefoon (033) 253 30 50 of info@nfn.nl

Download hier de facsheet van NFN Open & Bloot met veelgestelde vragen over naaktrecreatie in Nederland.

Vacatures

Voorzitter (m/v) voor de Raad van Toezicht


NFN Open en Bloot is op zoek naar EEN VOORZITTER (M/V) voor de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad.
De belangrijkste taken van de RvT zijn o.a.:

 • toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en strategische doelen;
 • toezicht houden op de financiën en de gang van zaken in de vereniging en de werkorganisatie;
 • adviseren van de directeur-bestuurder;
 • werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

De belangrijkste bevoegdheden zijn o.a.:

 • opstellen van een door de Ledenraad goed te keuren profiel voor de directeur-bestuurder en het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor een door de Ledenraad te benoemen directeur-bestuurder.
 • schorsen van de directeur-bestuurder en het voor ontslag aan de Ledenraad voordragen van de directeur-bestuurder.
 • benoemen van de accountant.
 • het vooraf verlenen of onthouden van noodzakelijke goedkeuring aan de volgende handelingen of stukken van de directeur-bestuurder:
 • de ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen missie en visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • het ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen jaarverslag en de jaarrekening.

 

Algemene eisen

- Affiniteit met de naaktrecreatie en de missie en visie van NFN;
- Gevoel voor het verenigingskarakter van NFN (ledenorganisatie);
- Gevoel voor het bedrijfsmatige aspect van NFN; 
- Gevoel voor de politieke en maatschappelijke context van NFN en de bereidheid zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in de sector waarin NFN werkzaam is;
- In staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken
- Kan overzicht houden en is voldoende analytisch om een oordeel over complexe vraagstukken te vormen;
- Gevoel voor de vele, soms tegenstrijdige, interne en externe belangen;
- Besluitvaardig, durft waar nodig te handelen;
- Teamspeler, die complementaire kennis en competenties weet te waarderen en bijdraagt aan een open en kritisch gespreksklimaat;
- Onafhankelijk en integer;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Beschikt over een VOG.

Specifieke taken de voorzitter:
De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Ledenraad te leiden en is in algemene zin het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

In aanvulling op de algemene eisen dient de voorzitter van de Raad van Toezicht:
- een toegankelijke persoonlijkheid te hebben;
- over natuurlijk gezag te beschikken;
- in staat te zijn vergaderingen effectief en efficiënt voor te zitten, daarbij de inbreng van elk der leden verzekerend, om tot hoogwaardige en gedragen besluitvorming te komen;
- een verbinder te zijn, die inzicht heeft in de rollen van directeur-bestuurder, RvT en Ledenraad en hen vanuit dat inzicht goed laat samenwerken.

Lees alles over de organisatiestructuur en de Ledenraad.

Reageren?
Mail je motivatie en curriculum vitae naar info@nfn.nl t.a.v. de benoemingscommissie. Leden van de RvT krijgen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Algemeen lid met financiële ervaring (m/v) voor de Raad van Toezicht

NFN Open en Bloot is op zoek naar EEN ALGEMEEN LID MET FINANCIËLE ERVARING voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad

De belangrijkste taken van de RvT zijn o.a.:

 • toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en strategische doelen;
 • toezicht houden op de financiën en de gang van zaken in de vereniging en de werkorganisatie;
 • adviseren van de directeur-bestuurder;
 • werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

  De belangrijkste bevoegdheden zijn o.a.:
 • opstellen van een door de Ledenraad goed te keuren profiel voor de directeur-bestuurder en het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor een door de Ledenraad te benoemen directeur-bestuurder.
 • schorsen van de directeur-bestuurder en het voor ontslag aan de Ledenraad voordragen van de directeur-bestuurder.
 • benoemen van de accountant.
 • het vooraf verlenen of onthouden van noodzakelijke goedkeuring aan de volgende handelingen of stukken van de directeur-bestuurder:
 • de ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen missie en visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • het ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen jaarverslag en de jaarrekening.

Algemene eisen

- Affiniteit met de naaktrecreatie en de missie en visie van NFN;
- Gevoel voor het verenigingskarakter van NFN (ledenorganisatie);
- Gevoel voor het bedrijfsmatige aspect van NFN; 
- Gevoel voor de politieke en maatschappelijke context van NFN en de bereidheid zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in de sector waarin NFN werkzaam is;
- In staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken. Kan overzicht houden en is voldoende analytisch om een oordeel over complexe vraagstukken te vormen;
- Gevoel voor de vele, soms tegenstrijdige, interne en externe belangen;
- Besluitvaardig, durft waar nodig te handelen;
- Teamspeler, die complementaire kennis en competenties weet te waarderen en bijdraagt aan een open en kritisch gespreksklimaat;
- Onafhankelijk en integer;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Beschikt over een VOG.

Specifieke eisen:
Naast de algemene eisen zoeken we iemand met uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dit wil zeggen dan er dusdanige deskundigheid moet zijn dat je geschikt bent voor de auditcommissie.

Reageren?
Mail je motivatie en curriculum vitae naar info@nfn.nl t.a.v. de benoemingscommissie. Leden van de RvT krijgen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Kandidaten voor de Ledenraad (directe leden)

LEDEN VOOR DE LEDENRAAD (directe leden)

Lijkt het je wat om je in te zetten voor het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie in Nederland? En bij te dragen aan de kwaliteit, veiligheid, toename en veelzijdigheid van naaktrecreatie? Stel je dan kandidaat!

De Ledenraad bestaat uit 16 leden en wordt voor 3 jaar gekozen. In de Ledenraad komen 12 directe leden en 4 verenigingsleden. De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. Aan deze Ledenraad kunnen zowel directe leden van NFN Open & Bloot als leden van verenigingen deelnemen.

Er is dus geen verschil tussen directe leden en verenigingsleden. 

Wij zoeken maatschappelijk actief en betrokken Ledenraadsleden die zich laten leiden door de brede doelstelling van NFN Open & Bloot met het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen.

Een Ledenraadslid (direct)

 • Is individueel lid van NFN Open & Bloot en geen bestuurder van een bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging;
 • is in staat over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen;
 • is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting in de Ledenraad. Laat zich leiden door de brede doelstelling van de vereniging NFN;
 • heeft het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen, onafhankelijk van andere Ledenraadsleden, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • is maatschappelijk actief en betrokken;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De Ledenraad heeft o.a. als belangrijkste bevoegdheden:

 • benoemen van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht;
 • goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van het jaarverslag vaststellen van wijziging van statuten of het huishoudelijk reglement.

Lees alles over de organisatiestructuur en de Ledenraad.

Reageren?
Je kan reageren tot 15 februari. Mail je motivatie en curriculum vitae naar info@nfn.nl t.a.v. de kiescommissie. De gesprekken met de kiescommissie vinden plaats in de tweede helft van februari.  
In de maand maart wordt er gestemd voor de Ledenraad. De verwachting is dat de Ledenraad operationeel is rond april/mei 2020. Ledenraadsleden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Kandidaten voor de Ledenraad (verenigingsleden)

NFN Open en Bloot is op zoek naar:

LEDEN VOOR DE LEDENRAAD (verenigingsleden)

Lijkt het je wat om je in te zetten voor het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie in Nederland? En bij te dragen aan de kwaliteit, veiligheid, toename en veelzijdigheid van naaktrecreatie? Stel je dan kandidaat!

De Ledenraad bestaat uit 16 leden en wordt voor 3 jaar gekozen. In de Ledenraad komen 12 individuele leden en 4 verenigingsleden.  De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. Aan deze Ledenraad kunnen zowel directe leden van NFN Open & Bloot als leden van verenigingen deelnemen. Er is dus geen verschil tussen directe leden en verenigingsleden. 

Wij zoeken maatschappelijk actief en betrokken Ledenraadsleden die zich laten leiden door de brede doelstelling van NFN Open & Bloot met het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen..

Een Ledenraadslid (vereniging)

 • is lid van een Nederlandse naturistenvereniging aangesloten bij NFN Open & Bloot;
 • heeft via het ledenportaal (beschikbaar medio januari) zijn/haar lidmaatschap bij NFN Open & Bloot geactiveerd;
 • is in staat over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen;
 • is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting in de Ledenraad. Laat zich leiden door de brede doelstelling van de vereniging NFN;
 • heeft het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen, onafhankelijk van andere Ledenraadsleden, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • is maatschappelijk actief en betrokken;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De Ledenraad heeft o.a. als belangrijkste bevoegdheden:

 • benoemen van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht;
 • goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van het jaarverslag vaststellen van wijziging van statuten of het huishoudelijk reglement.

Lees alles over de organisatiestructuur en de Ledenraad.

Reageren?
Je kan reageren tot 15 februari. Mail je motivatie en curriculum vitae naar info@nfn.nl t.a.v. de kiescommissie. De gesprekken met de kiescommissie vinden plaats in de tweede helft van februari. 
In de maand maart wordt er gestemd voor de Ledenraad. De verwachting is dat de Ledenraad operationeel is rond april/mei 2020. Ledenraadsleden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

Werken voor tijdschrift UIT!

De redactie van UIT! werkt met een vaste poule van professionele tekstschrijvers en fotografen. De poule is momenteel compleet, maar gemotiveerde freelancers mogen zich natuurlijk altijd voorstellen. Ben je fotograaf of journalist, sta je geregistreerd als zelfstandige en zou je graag af en toe iets voor UIT! willen doen? Stuur een mailtje met je motivatie en een relevante selectie van je werk naar redactie@nfn.nl.

Organisaties en bedrijven kunnen via NFN ook voordeelacties aanbieden om zo leden als klant te krijgen. Heb je een bedrijf dat een interessant product of dienst voor de naaktrecreant levert? Neem dan contact op met de marketingafdeling van NFN voor meer informatie over deelname aan de NFN-ledenvoordeelacties. Tel. +31 (0)33 253 3050 of marketing@nfn.nl.

Bekijk hier onze voordeelacties en maak kennis met de bedrijven waar we al mee samenwerken.

Nieuwe structuur NFN Open & Bloot. Wat betekent dit voor jou?

Op 7 december 2019 heeft de Federatieraad ingestemd met een statutenwijziging voor NFN Open & Bloot. NFN Open & Bloot bestaat inmiddels al zo’n 60 jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat de structuur niet meer slagvaardig genoeg was. Daarom is er nu gekozen voor de overgang naar een compacter model waarmee we klaar zijn voor de toekomst! Daar horen nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement bij.

Het nieuwe besturingsmodel en statuten treden op 1 januari 2020 in werking. Wat de belangrijkste wijzigingen voor onze leden zijn lees je hier!

Wat verandert er?

De inrichting van NFN Open & Bloot wordt op drie belangrijke punten aangepast:

1. Versterken van het functioneren van de Ledenraad (voorheen Federatieraad).
Er komt een kleinere, meer slagvaardige ledenraad. Aan deze ledenraad kunnen zowel directe leden van NFN Open & Bloot als leden van verenigingen deelnemen. Er is dus geen verschil meer tussen directe leden en verenigingsleden. 

2. Overgang naar een Raad van Toezicht model.
De toenemende ambities brengen de noodzaak met zich mee het bestuur te professionaliseren. De directeur van NFN Open & Bloot wordt wettelijk bestuurder en het toezicht wordt versterkt door de instelling van een Raad van Toezicht.

model structuur

3. Instellen van een Verenigingskamer, bestaande uit bestuurders van lidverenigingen.
Deze Verenigingskamer heeft tot doel de onderlinge contacten van verenigingen die lid zijn van NFN Open & Bloot te versterken en een betere afstemming van vraag en aanbod van de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de besturen van bij hen aangesloten verenigingen.

Hoe ziet de structuur eruit?

Wat is de ledenraad?

De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. Deze kaders zijn neergelegd in het meerjarenplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting. Ieder lid kan zich kandidaat stellen en kan stemmen voor de ledenraad. De ledenraad wordt voor 3 jaar gekozen. In de ledenraad komen 12 individuele leden (kieskring individuele leden). Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Ook komen er in de ledenraad 4 leden via verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot (kieskring verenigingen). Zij worden gekozen door besturen van verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot. De personen uit deze twee kieskringen hebben allemaal hetzelfde doel in de ledenraad. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Zonder last wil zeggen: in vrijheid, zonder gebonden te zijn aan het standpunt van andere personen of organisaties. Zonder ruggespraak betekent zonder verplichting tot voorafgaand overleg met een achterban.

ledenraad

Aanmelden & stemmen voor de ledenraad
Vanaf half januari kun je je als lid van NFN Open & Bloot beschikbaar stellen voor de ledenraad. Ieder lid van NFN Open & Bloot kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten.

Portaal voor leden
Momenteel werken wij hard aan een ledenportaal waar het stemmen voor de Ledenraad plaats gaat vinden. Je ontvangt digitaal bericht van ons wanneer je kunt reageren op de vacature en je je kunt aanmelden op het ledenportaal. Zorg dus dat je e-mailadres bij ons bekend is en geef dit door via /e-mail.

Denk je met ons mee in de Ledenraad?
Lijkt het je wat om je in te zetten voor het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie in Nederland? En bij te dragen aan de kwaliteit, veiligheid, toename en veelzijdigheid van naaktrecreatie? Stel je dan in januari kandidaat voor de Ledenraad! Wij zoeken maatschappelijk actief en betrokken ledenraadsleden die zich laten leiden door de brede doelstelling van NFN Open & Bloot met het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen. Ledenraadsleden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

kalender 2020

Aan welk profiel moet een ledenraadslid voldoen?
Een ledenraadslid

 • is in staat over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen.
 • is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting in de ledenraad. Laat zich leiden door de brede doelstelling van de vereniging NFN.
 • heeft het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen, onafhankelijk van andere ledenraadsleden, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • is maatschappelijk actief en betrokken;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Directeur-bestuurder, RvT & Verenigingskamer

Wie is de directeur-bestuurder?
Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het beleid en het aansturen van de werkorganisatie.

Wat is de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad.

Wat is de Verenigingskamer?
Bestuurders van verenigingen komen samen in de Verenigingskamer. Hier kunnen zij kennis uitwisselen en de directeur-bestuurder adviseren over de dienstverlening aan verenigingen.

Kijk hieronder voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad, directeur-bestuurderraad van Toezicht en verenigingskamer. 

Meer weten?
Op deze website vind je een beknopte samenvatting van de overgang naar het nieuwe besturingsmodel. Wil je meer weten? Bekijk hier de statuten van NFN Open & Bloot die gelden per 1 januari 2020. 

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 16 leden en wordt voor 3 jaar gekozen. De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren, stelt de jaarrekening vast en keurt het jaarverslag goed. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Het is een misvatting dat de Ledenraad onmisbaar is om te weten wat onder leden leeft. Die kennis doet NFN Open & Bloot continu door middel van leden- en doelgroeponderzoek op.

 • Er zijn twee kieskringen. Leden kunnen zich maar voor één kieskring kandidaat stellen:De individuele leden van NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 12 ledenraadsleden afvaardigt. Individuele leden brengen een stem uit in deze kieskring. Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Zij kunnen geen stem uitbrengen in de kieskring verenigingen. Iedereen die meerderjarig NFN Open & Bloot lid is kan zich kandidaat stellen mits zij geen bestuurder zijn van een bij NFN aangesloten vereniging.
 • Verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 4 ledenraadsleden afvaardigt. Iedereen die meerderjarig lid is van een bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging en lid is van NFN Open & Bloot kan zich kandidaat stellen. Het bestuur van iedere bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging kan stemmen uitbrengen op één of meer kandidaten uit deze kieskring.

De Ledenraad heeft o.a. als belangrijkste bevoegdheden:

 • benoemen van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht
 • goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van het jaarverslag vaststellen van wijziging van statuten of het huishoudelijk reglement; 

Directeur-bestuurder

Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder en is dus eenhoofdig. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn: 

 • voeren van beleid ter realisatie van de missie, visie en strategische doelen van de vereniging;
 • (doen) vertegenwoordigen van de vereniging;
 • organiseren van de verenigingsbrede oordeelsvorming en besluitvorming over missie, visie, meerjarenplan, jaarplan, meerjarenbegroting en begroting, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • ondersteunen van de verenigingsorganen.
 • leiding geven aan de werkorganisatie en aan alle bij de beleidsvoering betrokken organen en functionarissen;
 • werkgeverschap van de werkorganisatie.
 • De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een adviserend en toezichthoudend orgaan. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden. De benoeming van een lid van de RvT geschiedt door de Ledenraad.

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht (RvT) zijn o.a.:

 • toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en strategische doelen;
 • toezicht houden op de financiën en de gang van zaken in de vereniging en de werkorganisatie;
 • adviseren van de directeur-bestuurder;
 • werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

De belangrijkste bevoegdheden zijn o.a.:

 • opstellen van een door de Ledenraad goed te keuren profiel voor de directeur-bestuurder en het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor een door de Ledenraad te benoemen directeur-bestuurder.
 • schorsen van de directeur-bestuurder en het voor ontslag aan de Ledenraad voordragen van de directeur-bestuurder.
 • benoemen van de accountant.
 • het vooraf verlenen of onthouden van noodzakelijke goedkeuring aan de volgende handelingen of stukken van de directeur-bestuurder:
 • de ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen missie en visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • het ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen jaarverslag en de jaarrekening;

Verenigingskamer

De Verenigingskamer is er voor besturen van bij NFN Open & Bloot aangesloten verenigingen. Elke vereniging kan maximaal twee bestuurders afvaardigen naar de Verenigingskamer. De Verenigingskamer heeft twee belangrijke functies.

 • Faciliteren en stimuleren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot.
 • Versterken van de adviesfunctie van verenigingen. De advisering betreft aan het begin van het jaar de dienstverlening aan, en ondersteuning van verenigingen en inbreng ten behoeve van het meerjarenplan en jaarplan. Aan het eind van het jaar wordt de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de aangesloten verenigingen geëvalueerd.