Over NFN

Wat doet NFN?

Al sinds 1961 zetten wij ons in voor mensen die, net als jij, graag in hun blootje ontspannen. NFN is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Geeft het jou een heerlijk vrij gevoel om zonder zwembroek in het water te duiken? Kijk je ernaar uit om op een vrije middag streeploos bruin te worden op het naaktstrand? Of geniet je van die mooie naaktcampings in Nederland, Frankrijk of bijvoorbeeld Kroatië? Dan denk je er precies zo over als wij!

Wat doen we precies?

 • NFN heeft een uitgebreide database met alle naaktplekken ter wereld. Dus ben je op zoek naar een naaktstrand, een naturistencamping of een B&B waar je lekker in je blote vel kunt genieten? Check dan onze locatiezoeker BlootKompas!
 • Belangenbehartiging staat bij ons hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat de plekken waar je in je blote vel kunt genieten ook blijven bestaan. We adviseren gemeentes en recreatieschappen over geschikte blootlocaties, we helpen ondernemers met het opzetten van campings en strandpaviljoens, we staan verenigingen met raad en daad bij.
 • We mengen ons in het maatschappelijk debat. We maken naaktrecreatie bespreekbaar. Niet iedereen in Nederland weet al hoe lekker vrij je je zonder kleren voelt, en sommige mensen hebben een verkeerd beeld van wat er gebeurt op naaktstranden of -campings. We zorgen ervoor dat de beeldvorming over naaktrecreatie positief verandert.

Benieuwd naar hoe het ooit begon?

Voorwaarden, protocollen & reglementen

In een grote organisatie is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken zijn vervat in de volgende documenten:

 • Algemene voorwaarden van het NFN-lidmaatschap
  De voorwaarden die van toepassing zijn op alle NFN-leden.
 • Het Veiligheidsprotocol
  Document met specifieke regels en richtlijnen om de veiligheid van naaktrecreanten te waarborgen. Campings en verenigingen die het protocol hebben ondertekend, krijgen de accreditatie 'Prettig bloot' en een bijbehorend gevelbord.
 • De NFN-gedragscode
  De gedragscode is van toepassing op alle NFN-leden en is een samenvatting van de regels uit het Veiligheidsprotocol.
 • Huishoudelijk reglement NFN
 • Een verzameling afspraken die van toepassing is op alle bij NFN aangesloten verenigingen en organisaties. Dit Huishoudelijk reglement geldt per 1 januari 2020. 
 • NFN-statuten
  Een notarieel document met daarin de grondbeginselen en basisafspraken van NFN en de onderliggende partijen. Deze statuten gelden per 1 januari 2020. 
 • Algemene reglementen petanque
  Tijdens petanque-evenementen van NFN zijn deze regels op alle deelnemers van toepassing.
 • Algemene reglementen volleybal
  Tijdens volleybalevenementen van NFN zijn deze regels op alle deelnemers van toepassing.
 • Advertentievoorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van adverteren bij NFN
 • Jaarverslag 2019

Om nieuws over naaktrecreatie in goed perspectief te zetten of om een mooi achtergrondverhaal te maken, zijn journalisten geregeld op zoek naar informatie over naturisme en bloot recreëren. Als kenniscentrum beschikt NFN over informatie en contacten die van grote waarde kunnen zijn. Ook in het vinden van geschikt beeldmateriaal kan NFN een rol spelen.

Gebruik materiaal

Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over NFN en naturisme in het algemeen. Ligt het auteursrecht van deze geschreven informatie bij NFN, dan mag ze worden overgenomen, mits het voor journalistieke doeleinden bestemd is en bronvermelding bij citaten geschiedt. Bij parafrasen wordt bronvermelding gewaardeerd.

Deze site bevat daarnaast reviews van bezoekers, lezersverhalen en andere content van individuen die niet aan NFN zijn verbonden. Op deze teksten zijn de bepalingen uit de disclaimer van toepassing.

Beeldmateriaal van www.nfn.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van NFN.

Persrelaties kunnen voor vragen, beeldmateriaal, cijfers of algemene informatie contact opnemen met:

NFN
Postbus 1767, 3800 BT Amersfoort
Telefoon (033) 253 30 50 of info@nfn.nl

Download hier de facsheet van NFN Open & Bloot met veelgestelde vragen over naaktrecreatie in Nederland.

Vacatures

Werken voor tijdschrift UIT!

De redactie van UIT! werkt met een vaste poule van professionele tekstschrijvers en fotografen. De poule is momenteel compleet, maar gemotiveerde freelancers mogen zich natuurlijk altijd voorstellen. Ben je fotograaf of journalist, sta je geregistreerd als zelfstandige en zou je graag af en toe iets voor UIT! willen doen? Stuur een mailtje met je motivatie en een relevante selectie van je werk naar redactie@nfn.nl.

Organisaties en bedrijven kunnen via NFN ook voordeelacties aanbieden om zo leden als klant te krijgen. Heb je een bedrijf dat een interessant product of dienst voor de naaktrecreant levert? Neem dan contact op met de marketingafdeling van NFN voor meer informatie over deelname aan de NFN-ledenvoordeelacties. Tel. +31 (0)33 253 3050 of marketing@nfn.nl.

Bekijk hier onze voordeelacties en maak kennis met de bedrijven waar we al mee samenwerken.

Nieuwe structuur NFN Open & Bloot. Wat betekent dit voor jou?

Op 7 december 2019 heeft de Federatieraad ingestemd met een statutenwijziging voor NFN Open & Bloot. NFN Open & Bloot bestaat inmiddels al zo’n 60 jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat de structuur niet meer slagvaardig genoeg was. Daarom is er nu gekozen voor de overgang naar een compacter model waarmee we klaar zijn voor de toekomst! Daar horen nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement bij.

Het nieuwe besturingsmodel en statuten treden op 1 januari 2020 in werking. Wat de belangrijkste wijzigingen voor onze leden zijn lees je hier!

Wat verandert er?

De inrichting van NFN Open & Bloot wordt op drie belangrijke punten aangepast:

1. Versterken van het functioneren van de Ledenraad (voorheen Federatieraad).
Er komt een kleinere, meer slagvaardige ledenraad. Aan deze ledenraad kunnen zowel directe leden van NFN Open & Bloot als leden van verenigingen deelnemen. Er is dus geen verschil meer tussen directe leden en verenigingsleden. 

2. Overgang naar een Raad van Toezicht model.
De toenemende ambities brengen de noodzaak met zich mee het bestuur te professionaliseren. De directeur van NFN Open & Bloot wordt wettelijk bestuurder en het toezicht wordt versterkt door de instelling van een Raad van Toezicht.

model structuur

3. Instellen van een Verenigingskamer, bestaande uit bestuurders van lidverenigingen.
Deze Verenigingskamer heeft tot doel de onderlinge contacten van verenigingen die lid zijn van NFN Open & Bloot te versterken en een betere afstemming van vraag en aanbod van de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de besturen van bij hen aangesloten verenigingen.

Hoe ziet de structuur eruit?

Wat is de ledenraad?

De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren. Deze kaders zijn neergelegd in het meerjarenplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting. Ieder lid kan zich kandidaat stellen en kan stemmen voor de ledenraad. De ledenraad wordt voor 3 jaar gekozen. In de ledenraad komen 12 individuele leden (kieskring individuele leden). Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Ook komen er in de ledenraad 4 leden via verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot (kieskring verenigingen). Zij worden gekozen door besturen van verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot. De personen uit deze twee kieskringen hebben allemaal hetzelfde doel in de ledenraad. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Zonder last wil zeggen: in vrijheid, zonder gebonden te zijn aan het standpunt van andere personen of organisaties. Zonder ruggespraak betekent zonder verplichting tot voorafgaand overleg met een achterban.

ledenraad

Aanmelden & stemmen voor de ledenraad
Vanaf half januari kun je je als lid van NFN Open & Bloot beschikbaar stellen voor de ledenraad. Ieder lid van NFN Open & Bloot kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten.

Portaal voor leden
Momenteel werken wij hard aan een ledenportaal waar het stemmen voor de Ledenraad plaats gaat vinden. Je ontvangt digitaal bericht van ons wanneer je kunt reageren op de vacature en je je kunt aanmelden op het ledenportaal. Zorg dus dat je e-mailadres bij ons bekend is en geef dit door via /e-mail.

Denk je met ons mee in de Ledenraad?
Lijkt het je wat om je in te zetten voor het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie in Nederland? En bij te dragen aan de kwaliteit, veiligheid, toename en veelzijdigheid van naaktrecreatie? Stel je dan in januari kandidaat voor de Ledenraad! Wij zoeken maatschappelijk actief en betrokken ledenraadsleden die zich laten leiden door de brede doelstelling van NFN Open & Bloot met het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen. Ledenraadsleden ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

kalender 2020

Aan welk profiel moet een ledenraadslid voldoen?
Een ledenraadslid

 • is in staat over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen.
 • is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting in de ledenraad. Laat zich leiden door de brede doelstelling van de vereniging NFN.
 • heeft het vermogen zelfstandig een oordeel te vormen, onafhankelijk van andere ledenraadsleden, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • is maatschappelijk actief en betrokken;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Directeur-bestuurder, RvT & Verenigingskamer

Wie is de directeur-bestuurder?
Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het beleid en het aansturen van de werkorganisatie.

Wat is de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad.

Wat is de Verenigingskamer?
Bestuurders van verenigingen komen samen in de Verenigingskamer. Hier kunnen zij kennis uitwisselen en de directeur-bestuurder adviseren over de dienstverlening aan verenigingen.

Kijk hieronder voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad, directeur-bestuurderraad van Toezicht en verenigingskamer. 

Meer weten?
Op deze website vind je een beknopte samenvatting van de overgang naar het nieuwe besturingsmodel. Wil je meer weten? Bekijk hier de statuten van NFN Open & Bloot die gelden per 1 januari 2020. 

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 16 leden en wordt voor 3 jaar gekozen. De Ledenraad geeft goedkeuring aan de missie, visie en strategische beleidskaders waarbinnen de directeur-bestuurder beleid kan voeren, stelt de jaarrekening vast en keurt het jaarverslag goed. Ledenraadsleden laten zich leiden door het algemeen belang en functioneren daarom zonder last of ruggespraak. Het is een misvatting dat de Ledenraad onmisbaar is om te weten wat onder leden leeft. Die kennis doet NFN Open & Bloot continu door middel van leden- en doelgroeponderzoek op.

 • Er zijn twee kieskringen. Leden kunnen zich maar voor één kieskring kandidaat stellen:De individuele leden van NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 12 ledenraadsleden afvaardigt. Individuele leden brengen een stem uit in deze kieskring. Dit zijn directe leden van NFN Open & Bloot. Maar ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot die hun lidmaatschap hebben geactiveerd in ons ledenportaal. Zij kunnen geen stem uitbrengen in de kieskring verenigingen. Iedereen die meerderjarig NFN Open & Bloot lid is kan zich kandidaat stellen mits zij geen bestuurder zijn van een bij NFN aangesloten vereniging.
 • Verenigingen die zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot vormen een eigen kieskring, die 4 ledenraadsleden afvaardigt. Iedereen die meerderjarig lid is van een bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging en lid is van NFN Open & Bloot kan zich kandidaat stellen. Het bestuur van iedere bij NFN Open & Bloot aangesloten vereniging kan stemmen uitbrengen op één of meer kandidaten uit deze kieskring. De aldus gekozen ledenraadsleden mogen geen bestuurder van een lid-rechtspersoon zijn, want ze vertegenwoordigen alle lid-rechtspersonen.

De Ledenraad heeft o.a. als belangrijkste bevoegdheden:

 • benoemen van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht
 • goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • vaststellen van de jaarrekening, goedkeuren van het jaarverslag vaststellen van wijziging van statuten of het huishoudelijk reglement; 

Directeur-bestuurder

Het bestuur van NFN Open & Bloot bestaat uit een directeur-bestuurder en is dus eenhoofdig. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn: 

 • voeren van beleid ter realisatie van de missie, visie en strategische doelen van de vereniging;
 • (doen) vertegenwoordigen van de vereniging;
 • organiseren van de verenigingsbrede oordeelsvorming en besluitvorming over missie, visie, meerjarenplan, jaarplan, meerjarenbegroting en begroting, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • ondersteunen van de verenigingsorganen.
 • leiding geven aan de werkorganisatie en aan alle bij de beleidsvoering betrokken organen en functionarissen;
 • werkgeverschap van de werkorganisatie.
 • De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een adviserend en toezichthoudend orgaan. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden. De benoeming van een lid van de RvT geschiedt door de Ledenraad.

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht (RvT) zijn o.a.:

 • toezicht houden op de realisatie van de missie, visie en strategische doelen;
 • toezicht houden op de financiën en de gang van zaken in de vereniging en de werkorganisatie;
 • adviseren van de directeur-bestuurder;
 • werkgeverschap van de directeur-bestuurder.

De belangrijkste bevoegdheden zijn o.a.:

 • opstellen van een door de Ledenraad goed te keuren profiel voor de directeur-bestuurder en het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor een door de Ledenraad te benoemen directeur-bestuurder.
 • schorsen van de directeur-bestuurder en het voor ontslag aan de Ledenraad voordragen van de directeur-bestuurder.
 • benoemen van de accountant.
 • het vooraf verlenen of onthouden van noodzakelijke goedkeuring aan de volgende handelingen of stukken van de directeur-bestuurder:
 • de ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen missie en visie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting;
 • het ter goedkeuring aan de Ledenraad voor te leggen jaarverslag en de jaarrekening;

Verenigingskamer

De Verenigingskamer is er voor besturen van bij NFN Open & Bloot aangesloten verenigingen. Elke vereniging kan maximaal twee bestuurders afvaardigen naar de Verenigingskamer. De Verenigingskamer heeft twee belangrijke functies.

 • Faciliteren en stimuleren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de verenigingen die aangesloten zijn bij NFN Open & Bloot.
 • Versterken van de adviesfunctie van verenigingen. De advisering betreft aan het begin van het jaar de dienstverlening aan, en ondersteuning van verenigingen en inbreng ten behoeve van het meerjarenplan en jaarplan. Aan het eind van het jaar wordt de dienstverlening van NFN Open & Bloot aan de aangesloten verenigingen geëvalueerd.

Een afvaardiging van onze leden zit in de Ledenraad. Zij stellen onder meer de jaarrekening vast, benoemen de Raad van Toezicht c.q. Bestuurder en praten met de directeur-bestuurder over relevante onderwerpen. De raad vergadert vier keer per jaar.

Omdat het onmogelijk is om met alle 58.000 leden te vergaderen is de Ledenraad ingesteld. Deze wordt gekozen door de leden van NFN Open & Bloot. De ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 16 personen. Omdat er tijdens de laatste verkiezing in 2020 niet genoeg kandidaten waren, worden er in 2021 nieuwe verkiezingen gehouden om de Ledenraad te completeren.

 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

1 Gerbrand Landman Vierkant Gerbrand Landman

Mijn naam is Gerbrand Landman, ik heb de mooie leeftijd van 67 jaar.  Samen met mijn partner Diana en jongste dochter Britt van 18 jaar woon ik in Vught. In het dagelijks leven ben ik interim manager en adviseur met als vakgebied Informatiekunde en als werkgebied de gezondheidszorg, met name ziekenhuizen.

Allereerst draag ik de NFN een warm hart toe! Daarnaast groeit bij mij het gevoel, naast mijn dagelijkse werkzaamheden, mijn kwaliteiten en capaciteiten mij ook meer maatschappelijk in te zetten. Ik ben sinds de jaren 80 praktiserend naaktrecreant, overigens meer vanuit het gemak, het prettige gevoel en de veelal goede sfeer in deze omgevingen (met name campings) dan vanuit min of meer idealistische overtuigingen. Ik ben van mening dat NFN een prima rol vervult op het gebied van het ontwikkelen en bereiken van maatschappelijke acceptatie m.b.t. naaktrecreatie of hoe je het ook noemen wilt. Wat mij betreft in ieder geval gewoon prettig bloot zijn wanneer ik daar zin in heb, de locatie het toe laat en de omstandigheden er naar zijn. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om die status quo te bereiken.

 Ik heb een redelijk brede maatschappelijke en bestuurlijk/organisatorische interesse en ervaring. Gezien mijn vakgebied, , heb ik een behoorlijke dosis organisatiekennis en – ervaring opgedaan, die in de praktijk verder gaat dan het veelal als wat specialistisch ervaren vakgebied Informatiekunde. Ik heb helicopterview, weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, begrijp het verschil tussen besturen en managen/leiden en handel daarnaar. 😉

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

Mark Tissink_nieuwMark Tissink

Ik ben 33 jaar en woon in ‘s-Hertogenbosch.

NFN doet belangrijk werk door het continu onder de aandacht brengen van en naaktrecreatie. Hier wil ik, ook mede gezien mijn leeftijd, graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik kan vanuit een brede filosofische, psychologische en maatschappelijke kijk zinvolle brede discussies voeren en/of leiden. 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

7 Ron Den Elzen Vierkant Ron den Elzen

Mijn naam is Ron den Elzen, 59 jaar en samen met mijn vrouw wonende in Alphen aan den Rijn.

In 2019 ben ik, voor de organisatiewijziging, lid geweest van de Raad van Afgevaardigden van de direct bij NFN aangesloten leden. Eén jaar heb ik dan ook een klein steentje mogen bijdragen aan de wijziging van de NFN-organisatiestructuur. Dit werk ben ik nog zeker niet moe - en zou ik graag willen continueren in de nieuwe Ledenraad.

Vanuit de passie voor naaktrecreatie, de ervaring van afgelopen jaar binnen NFN en beroepsmatig ervaren met aspecten als missie, visie en beleid(skaders) van een organisatie, hoop en verwacht ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan de invulling en positionering van de nieuwe Ledenraad.

 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

4 Erik Lindeboom Vierkant Erik Lindeboom

Mijn naam is Erik Lindeboom, 43 jaar en woonachtig in Zwolle.

Ik stel me graag kandidaat voor de Ledenraad omdat ik NFN een mooie vereniging vind die een belangrijke taak heeft. Het begrip ‘naaktrecreatie’ is breed uitlegbaar en daarom is het in mijn optiek uitermate belangrijk dat  NFN er voor álle leden is. Ik vind dat  NFN dat goed doet, maar het vraagt wel blijvende aandacht en ik zet me daar graag voor in.

In de afgelopen periode ben ik als lid van de Raad van Afgevaardigden nauw betrokken geweest bij de nieuwe verenigingsstructuur. Ik heb daar veel van geleerd en heb daardoor de vereniging leren kennen. Ik ben werkzaam als receptionist in een ziekenhuis en ben daarnaast actief voor de vakbond FNV, onder andere als bedrijfsconsulent en als deelnemer in diverse werkgroepen en comités. Ik ben nieuwsgierig, heb een positief-kritische houding en ben niet bang om mijn mening te geven. Ik ben geïnteresseerd in hoe besluiten tot stand komen en hoe we samen de organisatie gezond kunnen houden en de juiste stappen kunnen zetten. Ik neem daarbij ook mijn ervaring mee met blootrecreatie. Ik ben vaak te vinden in de sauna, onder andere als opgieter, ik bezoek graag het naaktstrand en in de zomer kamperen we graag op blootcampings.

 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

2 Guido Bamberg Vierkant Guido Bamberg

Ik ben 57 jaar en woon in Nieuwegein.

Ik draag naaktrecreatie al meer dan 30 jaar een warm hart toe. We genieten op vakanties, in sauna’s en thuis. Dan wordt het ook wel eens tijd een steentje bij te dragen aan DE belangenbehartiger van naaktrecreatie, NFN en haar leden. Ik wil dat graag doen door actief mee te doen in discussies over dilemma’s waar NFN in het dagelijks bestaan mee wordt geconfronteerd.

Op m’n werk vinden ze dat ik analytisch kan denken. En dat ik graag op zijn tijd ook een tegengeluid in het debat laat horen. In de gemeentepolitiek zegt men dat ik sta voor het zoeken van draagvlak en consensus. Ik richt me inderdaad graag op het overbruggen van tegenstellingen.

 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

5 Paul Kolfschoten Vierkant Paul van Kolfschoten

Ik ben 51 jaar en woonachtig in Amersfoort. Getrouwd,vader en al meer dan 20 jaar lid van de NFN. En ik geniet van de zon, de vrijheid, sport en het water.

Ik vind het leuk om mee te denken en te werken om de NFN een goede positie te laten behouden en wellicht op bepaalde vlakken te verbeteren. De wereld verandert, normen en waarden veranderen en er is veel vooroordeel. NFN heeft nu de steun nodig van de leden.

In mijn dagelijks werk begeleid ik retailbedrijven en help ik hen door te ondersteunen in hun plannen en doelstellingen. Ervaring die ik hier goed kan inzetten. Ook mijn eerdere ervaring als Ledenraadslid voor een coöperatie zal hierbij helpen. Ik besef hoe belangrijk de vereniging is en ik denk op meerdere vlakken mijn kennis en ervaring te kunnen delen. Als laatste ben ik een no-nonsensedenker en communiceer ik makkelijk, wat een goede ondersteuning in de Ledenraad mogelijk maakt.

 

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

6 Caspar Signet Vierkant Caspar Signet

Ik ben 56 jaar en woon in Krommenie.


Als lid van de Ledenraad zou ik me graag inzetten voor het op een positieve manier naar buiten brengen van naaktrecreatie.

Daarbij zie ik diverse thema’s:

• voorkomen dat vrijheden die we nu hebben worden ingeperkt;

• toename van kwalitatief goede locaties voor naaktrecreatie;

• vergroten van de diversiteit van activiteiten waar naaktrecreatie mogelijk is;

• aandacht voor de diversiteit van naaktrecreanten en de verschillende behoeftes.

Ik ben enthousiast, heb veel energie, ben een snelle denker en ik heb oog voor details. Ik bied graag een luisterend oor en weet mensen om mij heen te motiveren.

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

8 Marco Swenne Vierkant Marco Swenne

Ik ben 48 jaar en woon in Assen.

In mijn optiek moet iedereen zich vrij kunnen voelen in de beleving van zijn of haar naaktrecreatie. Vrijheid betekent dat we open en vrij bloot moeten kunnen recreëren in Nederland en daar buiten, zowel jong als oud.. Als lid van de Ledenraad wil ik me inzetten voor de verdere ontwikkeling van naaktrecreatie in het algemeen en de NFN in het bijzonder.

Ik heb een open, enthousiaste blik op de activiteiten waar ik me mee bezig hou. Ik ben daarin zeer resultaatgericht. Hierbij heb ik een brede blik op maatschappelijke vraagstukken en kan deze goed bij elkaar brengen. Consequenties daarvan op naaktrecreatie heb ik snel in beeld. Op deze manier vorm ik een oordeel over voorliggende vragen. De menselijke maat is hierbij voor mij een belangrijk uitgangspunt. Samenwerken met anderen is voor mij een tweede natuur.

LID VAN DE INDIVIDUELE KIESKRING

9 Hans Goeman Vierkant Hans Goeman

Ik ben 71 jaar oud en woon in Beuningen bij Nijmegen.

Meer dan 40 jaar zijn wij (mijn echtgenote en ik) naaktrecreant, en in die jaren hebben wij veel gebruik gemaakt van terreinen in Nederland en elders in Europa. NFN hebben we leren waarderen als pleitbezorger, belangenbehartiger en aanjager van het gesprek in de samenleving over een natuurlijk bloot leven. In de Ledenraad wil ik graag mijn steentje bij dragen, kritisch meedenken, en uiteindelijk ook mee oordelen over de resultaten, inhoudelijk en bedrijfsmatig.

Ik ben al mijn hele leven erg betrokken bij de ontwikkelingen in de samenleving, via mijn bestuurlijke werk in welzijn en GGZ, mijn vrijwilligersactiviteiten (lokaal politiek en maatschappelijk). Mijn belangstelling is breed en biedt mij mogelijkheden om dwarsverbanden te leggen, maar ook in specifieke onderwerpen de diepte van het gesprek te zoeken. Lange tijd ben ik ook op landelijk niveau betrokken geweest bij ontwikkelingen in de sectoren waarin ik werkte. Die ervaringen neem ik graag mee naar de NFN.

LID VAN DE KIESKRING VERENIGINGEN

10 Henk De Groot Henk de Groot

Ik ben ondertussen 65 jaar jong. Al anderhalf jaar geniet ik van mijn pensioen. Ik woon sinds 4 jaar in Zwolle.

Ik was 4,5 jaar lid van het hoofdbestuur van Zon&Leven en de laatste tijd betrokken bij de organisatorische ontwikkelingen binnen NFN. Ik wil daar graag de komende tijd nog meer uitvoering aan geven.

Ik ben accountant en was werkzaam bij een grote, landelijk werkende organisatie. Van daaruit heb ik niet alleen een financiële achtergrond, maar ook een goed gevoel voor organisatorische belevingen en ontwikkelingen. Ik denk dat ik daarom, in combinatie met mijn analytische manier van denken en werken, een goede bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van NFN. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de directeur-bestuurder van NFN Open & Bloot. De RvT heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden en wordt benoemd door de Ledenraad.

 

Henrihermans 

Henri Hermans (voorzitter a.i.)

Sassenheim

Luisterend oor voor iedereen, resultaat gericht, cijferman, levensgenieter, fotografie, duiken, modelbouw en fietsen.

 

 

Leo Van Otterdijk

Leo van Otterdijk
Uden, Gepensioneerd manager in de zorg

Verenigingsman. Gericht op overleg en consensus.

Anjo Bloemen

Anjo Bloemen
Ede, Coördinator Opleidingen MFS

Betrokken, enthousiast, resultaat gericht, kamperen, koken, zwemmen,  fietsen en wandelen.