Presentatie Veiligheidscommissie Federatieraad

Tijdens de Federatieraad van 21 mei jl. hielden wij een presentatie die goed werd ontvangen. Wij willen de verenigingen die niet aanwezig waren de informatie en ons aanbod natuurlijk niet onthouden!

De NFN-Veiligheidscommissie adviseert als mensen zich niet veilig hebben gevoeld op onze terreinen. Dit vanwege seksueel ontoelaatbaar gedrag, pesterijen of kindermisbruik. De commissie is opgericht door de Federatieraad, de ledenvergadering van NFN. Mensen die zich onveilig hebben gevoeld, kunnen zich bij ons melden. Zouden zich bij ons moeten melden, vinden we. Dan gaan wij een gesprek aan. Dan gaan wij onderzoeken. Hoor- en wederhoor. En we komen rare dingen tegen.

Wij reageren op meldingen. Die kunnen worden ingediend via een formulier op de website van NFN, maar ook met een mailtje aan het mailadres (veiligheidscommissie@nfn.nl) of via het kantoor van NFN. De meldingen worden gedaan door NFN- of verenigingsleden, door NFN of door verenigingsbesturen. Voor zover die verenigingen het keurmerk Prettig Bloot voeren. Uiteindelijk kunnen we het bestuur van een vereniging of NFN adviseren het lidmaatschap van iemand te ontnemen voor kortere of langere tijd. Voor alle besturen is dit advies hoe om te gaan met de situatie bindend. Sommige organisaties weten ons goed te vinden, maar van andere hebben we nog nooit iets gehoord. Dat kan een goed teken zijn.

Belangrijker is het natuurlijk om zaken te voorkomen. Daarom wil de veiligheidscommissie ook graag helpen om dingen bespreekbaar te maken. En dus verenigingen ondersteunen om het gesprek aan te gaan. Want hoe moeilijk is het om zaken te bespreken, die je zelfs thuis nog maar moeilijk bespreekt. Hoe moeilijk is het om verenigingsleden die verder goed werk doen aan te spreken op dubieus gedrag, het te moeten hebben over normen en waarden.

De veiligheidscommissie biedt jullie, de verenigingsbesturen, aan je daarbij te helpen. Zo nodig zij wij er om te oordelen, maar voorkomen is altijd beter! Ook voor ondersteuning kun je ons dus altijd bereiken via veiligheidscommissie@nfn.nl

De NFN jongeren komen bij je op het terrein. Leuk weekend vol met activiteiten. Je hebt nog meer gasten. Het wordt een gezellige avond. Ook de rest van het weekend lijkt gezellig te verlopen. Toch blijkt, als je later de verhalen hoort, dat het helemaal niet zo gezellig was als het leek. Een van de andere gasten heeft zich misdragen richting de jongeren. Is naast de meisjes gaan zitten. Bood ze eten aan. Liep met ze mee naar de tent. De meisjes hebben zich onveilig gevoeld op je terrein. Durfden bijna niet bloot te gaan. En dat allemaal onder jouw ogen.

Een terrein met heel veel jongeren en kinderen. Een groep betrokken volwassenen die jeugdactiviteiten organiseren. En eigenlijk weet iedereen op het terrein wel dat sommige van die begeleiders meer geïnteresseerd zijn in de kinderen, dan in de activiteiten. Maar ja, wie ontstopt anders de toiletten? Hij is al zo lang lid. Veel langer dan de meeste leden. En wie gaat die kinderactiviteiten doen, als zij het niet meer doen? Staat ons terrein daar niet juist om bekend?

Citaten uit de presentatie tijdens de Federatieraad

(Luuk) “Wij zien het als onze rol om u ook te helpen. Wij willen graag het gesprek aangaan. Met u, met uw bestuur, met leden. De waakzaamheid geldt ons allen. Wij eisen een veilige naturistische omgeving. Dat kan alleen als wij die allemaal helpen onderhouden. Maar waar moet je op letten, wanneer is iets gewoon gezellig, en wanneer wordt het pedofilie? Wanneer is het een vriendschappelijke omhelzing, en wanneer is het een aanranding? Hoe praat je over zaken waar je het met je eigen partner al niet eens over hebt?”

(Magda) “Ook wij hebben niet alle antwoorden. Maar we hebben wel het nodige gezien. Wij zullen nooit uit de school klappen. Maar we kunnen wel voorbeelden geven. Wij kunnen u helpen het gesprek aan te gaan. Het gesprek in het bestuur, zodat u als bestuur het gesprek met uw leden aan kunt.

Wij kunnen een zaak behandelen, wij kunnen straffen uitspreken. Maar we kunnen u ook helpen om het niet zover te laten komen.”

(Luuk) “Vindt u de weg moeilijk, er zijn ook vertrouwenspersonen. Zij kunnen u helpen de wegen die er zijn te vinden. Zij kunnen u helpen individuele zaken bij ons aanhangig te maken, of zelfs bij de politie. U staat er dus als bestuur niet alleen voor.”

(Magda) “Maar u bent op het terrein, u ziet en hoort wat er gebeurt. U hebt een verantwoordelijkheid. Pak die. Als u wilt, helpen wij.”