Raad van Afgevaardigden

LE FotoLE Naam
voorzitter

Waarom naaktrecreatie?

Naaktrecreatie biedt mensen de vrijheid zelf te kunnen kiezen hoe zij willen recreëren. Het is het ultieme gevoel van vrijheid. Je laten zien in je kwetsbaarheid. Door op vele plekken naaktrecreatie te bevorderen, bieden we iedereen die keuze. Wat is er niet fijner dan dat gevoel van vrijheid te ervaren!

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
Binnen NFN geeft de Raad van Afgevaardigden aan mensen die geen lid zijn van een vereniging een stem. Het is belangrijk de belangen van die mensen in het beleid van NFN te vertegenwoordigen. Ik wil dit doen door op vele plaatsen te praten over naaktrecreatie. Weten wat mensen beweegt is belangrijk. Verder is het nodig kaders voor beleid vast te stellen. Ook hier speelt de Raad een belangrijke rol. Als laatste moet er natuurlijk gecontroleerd worden of iedereen zich aan de afspraken gehouden heeft. Vanuit deze drie invalshoeken wil ik mijn inbreng in de Raad van Afgevaardigden realiseren.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart?
Het negatieve beeld van naaktrecreatie is een thema wat mij na aan het hart ligt. Onbekendheid is hiervan de hoofdreden. Het debat verhard. Meer naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven is nodig. Om naaktrecreatie geaccepteerd te krijgen is dus openheid, het gesprek aan gaan belangrijk. Je niet verstoppen dus. In dat debat is de toenemende neergang in de omgang met elkaar op de campings en andere plaatsen waar naakt gerecreëerd wordt een thema. Ook op het formele terrein is het nodig er voor te zorgen dat naaktrecreatie op vele plaatsen toegestaan wordt.

 JW FotoJW Naam

Waarom naaktrecreatie?
Ik wilde als kind geen pyjama aan en deed mijn kleren uit voordat ik in het zand ging spelen, dan konden ze niet vies worden. Bloot vel zit lekkerder dan allerlei zweterige kleding. Het is heerlijk om je een vakantielang niet druk te maken over wat je aan moet. Naaktrecreatie is voor mij de ultieme ontspanning.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden? 
Vanuit de RvA wil ik er aan bijdragen dat de huidige mogelijkheden tot naaktrecreatie in stand gehouden worden en op een aantal punten worden uitgebreid (plaatsen, faciliteiten). Ik verzet me tegen de vertrutting van Nederland waarbij bloot wordt gezien als raar, vies, vreemd of ongepast en vooral verboden moet worden.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart?

Beeldvorming: 'Naaktrecreatie is iets anders dan een doorlopende orgie', 'Je hoeft geen perfect lichaam te hebben om het naakt te mogen tonen' en 'Bloot is niet eng, bloot is een natuurlijke staat van zijn'.

Oorzaak en gevolg:
Het sluiten van naaktstranden omdat er ’s avonds seksuele uitspattingen plaatsvinden, komt op hetzelfde neer als kinderdagverblijven sluiten om pedofilie tegen te gaan. Leg het probleem terug bij de veroorzaker.

Hygiene:
Douchen of saunagebruik in badkleding/ondergoed is simpelweg vies. En slecht voor je ondergoed of badkleding.

Vrijheid: 'Het gevoel zomers vrij te kunnen bewegen zonder klamme, knellende, bezwete kleding', 'Het gevoel van zon, water, wind op je huid', 'Het gemak, de ontspanning, de rust, het niets hoeven en de manier waarop men met elkaar omgaat (vriendelijk, voorkomend, aardig) op een naaktcamping' en 'Net zo natuurlijk zijn als de natuur'.

Uitgesproken:
Als niemand weet dat je bestaat, zal er geen rekening met je gehouden worden. Spreek je uit als naaktrecreant. Hoe minder moeilijk je er zelf over doet, hoe eerder de rest van Nederland er geen moeite meer mee heeft. Zal je zien dat je veel meer naaktrecreanten kent dan je denkt….

JL FotoJL Naam

Waarom naaktrecreatie? 
Bloot zijn vind ik heel normaal. Ik voel mij naakt vrij, ontspannen en helemaal mijzelf. Ik geniet ervan naaktrecreatie te mogen beleven in een prettige omgeving. Dit kan zowel op een camping, strandje, zwembad of gewoon lekker thuis.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden? 
Na mijn eerste periode heb ik mij bewust opnieuw kandidaat gesteld. Ik ben nog niet klaar met mijn werk als afgevaardigde. Ik steun van harte de vernieuwende koers die NFN verder in wil gaan en wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren. Ik ga er vanuit dat een gezond, meer bruisend NFN, in staat is om met elkaar de positie en beeldvorming rondom naaktrecreatie te verstevigen. NFN, dat zijn wij allemaal. Ik blijf mij inzetten om vanuit waardering en respect voor alle geledingen, deze doelen in samenwerking met elkaar verder na te streven.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart? 
Herkenbaarheid van het merk NFN. De beeldvorming rondom naaktrecreatie hangt nauw samen met de bekendheid en de uitstraling van NFN. Daar kunnen wij allemaal een steentje aan bijdragen. Ook door ons intern goed te organiseren en elkaar te kennen. En nieuwe ideeën en mogelijkheden te verkennen van naaktrecreatie. Als het van binnen meer gaat bruisen, gaat het ook naar buiten meer bruisen en dat trekt aan. Daarnaast zullen we de sociale media daar steeds meer voor kunnen gaan gebruiken.


HB FotoHB Naam

Waarom naaktrecreatie?
Naaktrecreatie is voor mij je helemaal vrij maken uit de dagelijkse beslommeringen. Je komt hierbij tot de kern van jouw zijn. Daarbij is ieder gelijk, geen verschil in rangen en standen. Dichtbij de natuur en deze met respect behandelen.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
Dit is mijn tweede zittingsperiode. Je hebt het eerste jaar nodig om de organisatie van NFN en Federatieraad goed te leren kennen. Pas daarna kun je ‘het verschil maken’. Ik heb me vooral beziggehouden met de financiële aspecten, de communicatie en sinds kort de herijking van de statuten, die we hopelijk komend jaar kunnen presenteren. Sinds een jaar heb ik het voorzitterschap van Hendrien Landeweer overgenomen. In de RvA is het mogelijk mee te praten in de verdere ontwikkelingen en koers van de NFN. Daartoe zijn de eerste aanzetten in de huidige periode gemaakt. Ik zou het goed vinden als RvA-ers, die nog een periode mogen (je kunt maximaal 2 perioden van 3 jaar zitting hebben in de RvA), herkozen worden, zodat de continuïteit binnen de Raad gewaarborgd is.

Bvm FotoBvm Naam

Waarom naaktrecreatie?
Bij mij is het bloot zijn vooral gekoppeld aan recreatie bij warm en mooi weer: het is vooral géén badkleding aan hebben. Lekker eenvoudig. In de winter bloot koffiedrinken op de bank bij de buren doe ik niet en heeft voor mij niets met naturisme te maken.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
Ik zet mij er graag voor in dat de almaar toenemende verpreutsing van de maatschappij een halt toe wordt geroepen. Ik hoop vanuit NFN hieraan te kunnen bijdragen. Ook lijkt het me goed het blad "UIT!" iets minder een welness-/gezondheidsblad uitstraling te laten hebben. De voorloper "Naturisme" was een gezellig verenigingsblad; dat moet weer terugkomen. Iedere blootrecreant zou zich moeten willen aansluiten bij NFN, al is het maar voor het wij-gevoel, bovendien moet het lidmaatschap financieel voordeel opleveren. In de vorige jaren heb ik mij ingezet om de tarief- en lidmaatschapsstructuur hiertoe geschikt te maken.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart?
De toenemende verpreutsing die sinds de jaren negentig is ingezet moet gekeerd worden. Het moet weer normaal gevonden worden om bloot rond te wandelen op stranden en in recreatiegebieden, en dan óók in de aangrenzende horeca. Belangrijk is dat ook deze ondernemers dat weer gaan toestaan. Sluiting van naaktstranden omdat er wel eens iets gebeurt in de bosjes is een overdreven maatregel. Bloot recreëren moet weer bespreekbaar worden gemaakt. De klok is vijftig jaar teruggezet en dat is zonde.

Dva FotoDva Naam

Waarom naaktrecreatie?
Ik kies zelf voor het woord naturist, maar ik vind het naturisme een verrijking van mijn leven, zeker vanuit mijn jeugd waarin mijn ouders mij al respect voor het milieu en de natuur hebben bijgebracht. Ik weet nog dat toentertijd de club van Rome enorm veel indruk op mij heeft gemaakt.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
Ik hoop op deze manier NFN te kunnen helpen zodat er over 20 jaar nog steeds plekken zijn waar we naakt kunnen lopen, want dat is in de huidige maatschappij wel een probleem aan het worden. Uiteraard kan ik dat niet alleen, maar ik geloof heilig in de samenwerking in organen zoals deze RvA. 

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart? 
Vergrijzing, weerstand bij de maatschappij tegen naaktrecreatie en het, ook binnen onze groep, individualiseren van de naaktrecreanten zijn voor mij thema’s die aandacht behoeven om de continuïteit van NFN te waarborgen.

MW FotoMW Naam

Waarom naaktrecreatie?
Voor mij staat naturisme voor het ultieme gevoel van vrijheid. De zon, de wind en zo mogelijk het water voelen op je naakte lijf. Genieten hiervan samen met andere gelijkgestemden of juist alleen. Wat is mooier en fijner dan dat…?

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
NFN is een belangrijke speler in het behoud en uitbreiden van recreatie-mogelijkheden in Nederland. Voor de uitvoering van haar taak is het van belang dat NFN praat met vertegenwoordigers van de diverse leden binnen haar gelederen. De niet bij een naturistenvereniging aangesloten leden kunnen ook die stem hebben door zich te laten vertegenwoordigen door een gekozen afgevaardigde. Ik wil graag meepraten over de manier waarop wij in Nederland en daarbuiten willen of moeten omgaan met het naturisme. Daarom wil ik een afgevaardigde zijn voor de groep niet bij een vereniging aangesloten leden.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart? 
Om het naturisme te behouden voor de toekomst zou het streven moeten zijn om de jeugd te winnen en daarna te behouden voor het naturisme. Immers, wie de jeugd heeft de toekomst. We praten wel veel over ze, maar praten we wel genoeg mét ze? En luisteren we dan wel goed naar ze? De maatschappelijke houding tegenover naaktrecreatie lijkt steeds negatiever te worden. Waar komt dat vandaan en wat kunnen we eraan doen om dit om te buigen? Ik wil graag het gesprek hierover aangaan en de meningen horen en daarna inbrengen in de discussies over het naturisme.

DW FotoDirk Weij

Waarom naaktrecreatie?
Omdat iedereen de kans moet hebben om in zijn omgeving naakt te kunnen recreëren moet er voor iedereen een plek zijn niet te ver van zijn omgeving waar dat mogelijk is! 

Waarom in de Raad van Afgevaardigden? 
Ik zie in mijn omgeving helaas dat er naaktrecreatieterreinen aan het verloederen zijn. Dat vind ik zeker niet goed en ik vind dat daar iets aan moet gebeuren.  

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart?
Ik zie dus dat er hele mooie naaktrecreatielocaties aan het verloederen zijn en daar MOET iets aan gebeuren. Daar moeten wij ons voor inzetten.

PL FotoPL Naam

Secretaris

Waarom naaktrecreatie?
Naaktrecreatie is een uitingsvorm van naturisme, dat behalve voor vrijheid, ruimte en natuur voor mij tevens staat voor rust, respect, verdraagzaamheid en tolerantie. In deze tijd van toenemende verharding en verruwing kan je mogelijk niet altijd naakt recreëren maar wel altijd naturist zijn.

Waarom in de Raad van Afgevaardigden?
De kennis en ervaring die ik in een eerdere periode heb opgedaan, o.a. met de wijzigingen van de statuten, wil ik graag opnieuw aanbieden. Er is nog veel te doen om de muur tussen individuele leden en verenigingen te slechten. Ik ben ervan overtuigd, dat we gezamenlijk een veilige omgeving kunnen maken waar iedereen prettig en ongestoord naakt kan recreëren.

Welke onderwerpen en thema’s gaan je aan het hart?
NFN zou voor heel Nederland moeten streven naar een mogelijkheid om naakt te recreëren binnen een half uur reistijd. NFN kan veel meer naar buiten treden met een positief beeld van naaktrecreatie.

NFN gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Met anonieme informatie over uw sitegebruik helpt u ons om de website te verbeteren en u gerichter te helpen. Klik voor meer informatie

×